JSP Školicí centrum

  
Školicí centrum JSP nabízí pro své zákazníky semináře z oboru měření a regulace. Semináře jsou určeny projektantům, technologům MaR, pracovníkům technického rozvoje a dalším odborníkům. Konkrétní seminář je věnován buď měření fyzikální veličiny (teplota, tlak, průtok, analýza,...), produktovému školení významných výrobců, nebo ucelenému řešení vybrané problematiky (funkční bezpečnost - SIL, bezdrátové přenosy, technika v prostředí s nebezpečím výbuchu, atd.).

Naše školení jsou prakticky založená, s celou řadou živých ukázek, které Vám pomohou udělat si konkrétní představu, jak tyto technologie fungují v praxi.

Cílem je propojit výuku s praxí!

U nás pořádané semináře jsou zdarma, pokud není uvedeno jinak.

Při dostatečném počtu zájemců provádíme i externí školení firem – přímo na míru, dle vyjednaných podmínek. Více na tel. 493 760 828.

Účastníci seminářů obdrží doklad o jeho absolvování, který může být použit např. pro potřeby odborné přípravy podle ISO 9001.

Každý účastník školení obdrží prezentační materiály z přednášek. Uzávěrka přihlášek je tři pracovní dny před začátkem školení. Školení zahrnují pravidelné přestávky na občerstvení (káva, nealko, sladké pečivo, studený bufet).