Metrologické ověření a montáž stanovených měřidel

 • Návrhy a dodávky měřidel a měřicích sestav.
   
 • Ověřování, montáž a demontáž stanovených měřidel.
   
 • Registrace pro montáž a opravy stanovených měřidel
  renomovaných výrobců.
   
 • Outsourcing v oblasti evidence měřidel, sledování
  termínů a zajišťování požadovaných úkonů.
   
 • Poradenství v oblasti stanovených měřidel
  a servisní linka.

 

Realizujeme návrhy a dodávky měřidel a měřicích sestav pro průtok kapalin a plynu a měřicích sestav pro měřiče tepla a dalších oblastí měření ze sortimentu společnosti.

Specializujeme se na návrh a realizaci sestav pro měření tepla předaného vodní párou dle MPM 18-95, přímou, nepřímou a náhradní metodou, měření tepla v kondenzátu.

Provádíme výpočet primárních prvků (clony, dýzy, Venturiho trubice) v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 5167:2003.

Nabízíme komplexní služby spojené s prvotním a následným ověřením, montáží a demontáží stanovených měřidel. Ověřování zajišťujeme ve vlastním autorizovaném metrologickém středisku K145 a u vybraných partnerů.

Montáž a opravy stanovených měřidel provádíme na základě registrace č. 500-OR-0016-17 u Českého metrologického institutu (ČMI) pro následující kategorie měřidel:

 • Členy měřidel a měřicích sestav protečeného množství tekutin
  • Snímače protečeného množství plynu, teplé a studené vody
  • Snímače tlaku a tlakové diference
  • Snímače teploty vč. zabudovaných převodníků
  • Vyhodnocovací jednotky pro vodu, plyn a další kapaliny
 • Měřiče tepla a chladu a jejich členy
  • Měřidla protečeného množství nosného média
  • Snímače teploty vč. zabudovaných převodníků
  • Snímače tlaku a tlakové diference
  • Vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřičů tepla a chladu
  • Kompaktní měřiče tepla a chladu
 • Měřidla protečeného množství vody
  • Na studenou a teplou vodu
  • Vodoměry na studenou a teplou vodu,používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům
 • Automatické hladinoměry na stacionárních nádržích
 • Kontrolní lihová měřidla používaná k měření objemu vyrobeného lihu
 • Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství kapalin jiných než voda nebo než zkapalněné plyny

Montáž stanovených měřidel provádíme včetně zajištění:

 • Zkrácené zkoušky přepočítávačů množství plynu a vyhodnocovacích jednotek pro plyny.
 • Nulování snímačů tlakové diference a zadávání korekci vodního sloupce u převodníků tlaku pro sestavy měření tepla předaného vodní párou.

Metrologické prověrky měřicích okruhů dle požadavku TPM 3723-03.

Formou outsourcingu nabízíme kompletní servis v oblasti stanovených měřidel, od jejich evidence, sledování platnosti termínů pro ověření, zajištění demontáže, provedení ověření, následnou montáž a aktualizaci evidence měřidel.

Nabízíme možnost školení montážních a legislativních požadavků z oblasti stanovených měřidel. Školení jsou určena pro organizace, zajišťující montáž typově schválených výrobků společností JSP a  Aquametro, ale i pro projektanty a uživatele stanovených měřidel.

Našim zákazníkům poskytujeme poradenství v oblasti stanovených měřidel a je jim k dispozici servisní linka +420 605 951 061.

Příklad měřicí sestavy pro měření tepla předaného přehřátou vodní párou - přímá metoda

Zajišťujeme montáž stanovených měřidel širokého portfolia výrobců, mezi naše hlavní partnery patří:

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat!

 

Ke stažení