CZ > Nepřehlédněte > Články > PR electronics: úprava signálu snadno, jednoduše a spolehlivě

PR electronics: úprava signálu snadno, jednoduše a spolehlivě

Produkty PR electronics – nainstaluj a zapomeň

Společnost PR electronics je dánská společnost založená v roce 1974. Navrhuje a vyrábí zařízení pro úpravu signálů (rozhraní) pro procesní průmysl: převodníky pro snímače teploty, jiskrově bezpečné bariéry, panelové měřicí přístroje, oddělovače signálu a speciální převodníky a zdroje. Vývojový a výrobní areál se nachází v Rønde poblíž Aarhusu. Své produkty firma prodává po celém světě prostřednictvím devíti prodejních dceřiných společností a více než čtyřiceti distributorů.

Firma vznikla a fungovala jako rodinný podnik, až v březnu 2023 ji koupila dánská společnost Kirk Kapital ve spolupráci s fondem AGIC Capital. Tato akvizice posílí investice do firmy, která dál zůstává v dánských rukou a pokračuje pod původním vedením.

Všechny produkty PR electronics splňují mezinárodní standardy a mají vynikající technické parametry. Spolehlivě pracují u zákazníků po celém světě. Firma je vyrábí pod mottem „nainstaluj a zapomeň“.

Převodníky pro snímače teploty

Převodníky pro snímače teploty převádějí slabý signál ze senzoru teploty – typicky termočlánku nebo RTD – na robustnější signál 4 až 20 mA nebo na digitální výstup pro propojení s jiným řídicím zařízením. To ale není vše: pro zajištění přesnosti je převodník schopen signál izolovat, zesilovat, linearizovat a odfiltrovat šum. Senzor a převodník dohromady tvoří snímač teploty.
PR electronics vyrábí a dodává tyto typy převodníků teploty:

– převodníky pro montáž do hlavice snímače typu B,

– jednokanálové a dvoukanálové převodníky pro instalaci na lištu DIN.

Z hlediska funkcí jsou k dispozici jednokanálové převodníky s analogovým výstupem, ale i digitální převodníky s protokolem HART 7 s duálním vstupem a s redundancí senzoru, které mají pokročilou diagnostiku vyhovující doporučení NAMUR NE107 (obr. 1).
 

Obr. 1. Převodník PR 5437 s dvouvodičovým zapojením a výstupem HART 7, vhodný pro kritické aplikace vyžadující vynikající přesnost, redundanci senzorů teploty nebo detekci driftu.

Jiskrově bezpečné oddělovače

Jiskrově bezpečné oddělovače jsou zařízení používaná k propojení provozních signálů v oblasti s nebezpečím výbuchu s řídicí technikou umístěnou mimo tuto oblast. Jiskrově bezpečné oddělovače PR electronics vyhovují normám a směrnicím ATEX, IECEx, FM a UL a je možné je použít v podstatě kdekoliv na světě.

 
Obr. 2. Možnosti montáže jiskrově bezpečných oddělovačů řady PR 9000, zleva doprava: stand-alone montáž na lištu DIN, volitelně s odnímatelným operátorským displejem; terminály na liště Power DIN; terminály na liště Power DIN s operátorskými displeji, kde je možné lokálně sledovat aktuální hodnoty a stav oddělovače; montáž na základovou desku – backplane

Proč se při výběru jiskrově bezpečných oddělovačů obrátit právě na firmu PR Electronics (resp. na JSP jako na autorizovaného distributora)? Zde je několik důvodů:

– PR electronics dodává multifunkční zařízení; jejich použití je vhodné zvážit tam, kde je třeba řešit více různých úloh, protože multifunkční zařízení poskytuje větší flexibilitu a snižuje náklady na údržbu a náhradní díly,

– zařízení PR electronics se snadno používají a obsluhují – to šetří čas i náklady na uvedení do provozu, školení i údržbu,

– oddělovače PR electronics mají mezinárodní schválení, což šetří čas a náklady zvláště výrobcům s velkým podílem exportu, protože exportované zařízení musí odpovídat požadavkům v místě, kde je instalováno,

– přístroje PR electronics mají malou spotřebu energie, proto jsou cenově výhodnější a ekologičtější volbou než jiné produkty,

– oddělovače PR electronics mají různé možnosti montáže (lišta DIN, propojovací terminály na základové desce – backplane), a proto je jejich montáž jednoduchá a flexibilní (obr. 2),

– firma PR electronics má zkušené techniky, kteří pomohou s výběrem vhodného řešení jiskrové bezpečnosti nebo navrhnou zefektivnění stávající instalace,

– oddělovače PR electronics mají certifikát SIL 2/3 podle IEC 61508 a mohou být snadno integrovány do bezpečnostních systémů SIS (Safety Instrumented System) podle IEC 61511.

Jiskrově bezpečné oddělovače řady

PR 9000 umožňují s omezeným počtem variant realizovat širokou škálu rozhraní. Díky tomu jsou ideální pro kritická průmyslová odvětví, jako jsou chemický, ropný a plynárenský průmysl, farmaceutický průmysl a energetika.
 

Obr. 3. Zařízení systému PR 9000 na základové desce

Komunikační rozhraní

Komunikační rozhraní PR Electronics umožňují lepší přístup k provozním proměnným. Obsahují odnímatelný operátorský displej pro snadnou konfiguraci, diagnostiku a přehled o procesu. Informace jsou dostupné lokálně na zařízení nebo na dálku prostřednictvím rozhraní Bluetooth nebo Modbus (obr. 4).
 

Obr. 4. Prostřednictvím rozhraní Bluetooth je možné hodnoty provozních proměnných zobrazovat na mobilních zařízeních

Multifunkční zařízení

Multifunkční zařízení jsou rozhraní pro úpravu signálu, která jsou schopná přijímat množství rozličných typů vstupů a zároveň nabízejí různé možnosti výstupu. Hlavní výhodou multifunkčních zařízení je schopnost vyhovět jedním zařízením širokému spektru požadavků při současném snížení počtu skladovaných zařízení. Tím se výrazně zjednodušuje správa náhradních dílů v podniku. Jedna varianta zařízení, která se vztahu je na širokou škálu úloh, také zkracuje dobu instalace a školení. Multifunkční zařízení PR electronics se vyznačují dlouhodobou přesností signálu, malou spotřebou energie, odolností proti elektromagnetickému šumu a jednoduchým programováním. Odpojitelná inteligentní ovládací rozhraní umožňují přistupovat k těmto zařízením a spravovat je během několika sekund, takže konfigurace, simulace a odstraňování problémů jsou snadné a jednoduché (obr. 5).
 

Obr. 5. Univerzální převodníky řady PR 4000, volitelně s operátorskými displeji

Všechny produkty jsou navržené tak, aby překonaly nejnáročnější požadavky na životnost a spolehlivost. Firma k nim nabízí pětiletou záruku.

Oddělovače signálu

Oddělovače signálu jsou zařízení, která zabezpečují stabilní a přesný výstup signálu a jeho odolnost
proti elektromagnetickému rušení. Jsou také schopné převádět a zesilovat provozní signály a zajišťovat jejich kompatibilitu s řídicím systémem. PR electronics nabízí oddělovače s vynikajícím výkonem a malou spotřebou energie.

 

Kompaktní, rychlé a vysoce kvalitní 6mm oddělovače na lištu DIN poskytují výjimečně bezpečnou izolaci signálu bez ohledu na jeho typ (obr. 6). Lze je instalovat vertikálně i horizontálně bez nutnosti oddělovací vzduchové mezery, takže na lištu o délce 30 mm je možné instalovat až 50 zařízení pro 100 kanálů.

 

 

 
Obr. 6. Oddělovač PR 3185 na lištu DIN napájený z proudové smyčky

Panelové měřicí přístroje

Panelové měřicí přístroje jsou určeny pro místní sledování probíhajících technologických procesů. Většinou se montují do rozváděče a používají se k zobrazení aktuální naměřené provozní hodnoty (obr. 7). Panelové měřicí přístroje mohou být jednoduchá zařízení napájená proudovou smyčkou 4 až 20 mA, ale i flexibilnější zařízení s programovatelnými možnostmi nastavení vstupu a výstupu.

Panelové měřicí přístroje PR Electronics jsou univerzální, přijímají v podstatě jakýkoliv vstupní signál z provozních snímačů a lze je napájet téměř z jakéhokoliv zdroje. Díky tomu jsou ideální pro stovky úloh. Panelové měřicí přístroje se konfigurují pomocí PC, nebo tlačítek na přední straně jednotky. Textová nápověda zobrazující se přímo na displeji urychluje a usnadňuje konfiguraci v provozu. Galvanické oddělení eliminuje zemní smyčky a vynikající odolnost proti elektromagnetickému šumu umožňuje přístroj nainstalovat kdekoliv v rozváděči. Jako volitelné příslušenství je k dispozici vícebodová linearizace, vícenásobné reléové funkce a analogový výstup.

 

Obr. 7. Panelový měřicí přístroj PR 5531 napájený z proudové smyčky

Speciální přístroje a zařízení

Firma PR electronics v úzké spolupráci se svými zákazníky rovněž navrhuje a vyrábí speciální přístroje a zařízení, které optimálně optimálně plní specifické požadavky zákazníků. Mezi tato speciální zařízení patří: regulátory ventilů, specializované převodníky (např. pro frekvenční vstupy, tenzometry atd.), generátory rampových signálů, koncové spínače, spínací převodníky (pro přesné nastavení spínacích bodů, alarmů, hystereze atd.), napájecí zdroje a další přístroje.

Trendy v oboru

S Michaelem Breerem na konferenci JSP pod Kunětickou horou hovořil pan Bartošík také o trendech v oboru, v němž firma PR electronics působí. Za novinku s největším potenciálem využití zejména v procesním průmyslu označil pan Breer protokol HART 7. Po pravdě to není tak úplně novinka, ale uživatelé jej teprve teď postupně objevují a stále častěji využívají jeho možnosti k obousměrné komunikaci s připojenými přístroji. Umožňuje přenášet diagnostické údaje z přístrojů a zařízení, ale také je na dálku programovat nebo nastavovat jejich parametry. Standard HART 7 mají mnozí inženýři a projektanti spojený s bezdrátovými přenosy WirelessHART, ale to není vše. Standard HART 7, schválený v roce 2011, přinesl mnohé změny a vylepšení ve srovnání s dosud rozšířenými protokoly HART 5 a HART 6. Jmenovat je možné např. zprávy o výjimce, které dovolují zařízením předávat informace do řídicího systému (DCS) nebo systému správy výrobních prostředků (AMS), aniž by se systém musel dotázat zařízení pomocí standardního příkazu HART. Nastane-li změna stavu procesu nebo zařízení, zařízení prostřednictvím protokolu HART 7 nadřízený systém automaticky upozorní. Další významnou novinkou jsou data s časovým razítkem – cenný nástroj pro vyhodnocování posloupnosti událostí nebo analýzu problémů a závad, ke kterým došlo.

„Hlavní výhodu protokolu HART vidím v tom, že na rozdíl od klasických sběrnic a komunikačních systémů, ať je to Foundation Fieldbus, Profibus, EtherNet/IP, nebo Profinet, nevyžaduje další komunikační infrastrukturu – data se přenášejí po stejném kabelu jako analogový signál. To je velice přínosné pro modernizace starších systémů – stačí vyměnit starý převodník za nový s rozhraním HART a není třeba instalovat žádné další kabely. Proto jako firma protokol HART 7 velmi propagujeme a většina našich převodníků, oddělovačů a dalších přístrojů jej podporuje.“ Procesní průmysl je sice velmi konzervativní, ale i zde se postupně uplatňují výhody digitalizace a chytrého průmyslu. HART 7 umožňuje bezpečně číst data z provozních zařízení, zjišťovat jejich stav a komunikovat s nimi, aniž by hrozilo, že budou probíhající procesy z vnějšku neopatrnými zásahy nebo i úmyslně vedeny nebezpečným směrem. Data z komunikační brány HART mohou být následně použita pro analýzy on-premise nebo v cloudu, ať už jde o aplikace pro prediktivní údržbu, správu zařízení, management energií, optimalizaci efektivity, nebo cokoliv dalšího.

Závěr

S produkty PR electronics je úprava signálu chytřejší a jednodušší. V sortimentu firmy je široká škála analogových a digitálních modulů pokrývajících obrovské množství úloh v automatizaci procesní i strojní výroby. Všechny produkty splňují nebo překračují nejvyšší průmyslové standardy, spolehlivě pracují i v těch nejdrsnějších prostředích a mají pětiletou záruku.

Více informací najdete na https://www.jsp.cz/cz/pr-electronics/ nebo na https://www.prelectronics.com/, kde je k dispozici i online konfigurátor produktů. Napište nám na . Naši specialisté technické podpory vám se specifikací přístroje rádi pomohou.

 

– Tým JSP