Kalibrace a ověřování měřidel


S  komplexními dodávkami měřicí a regulační techniky úzce souvisí kontrola metrologických charakteristik dodávaných měřidel a zařízení.

Společnost JSP, s.r.o. nabízí služby kalibrační laboratoře již od roku 2004. Kalibrační laboratoř zajišťuje kalibrace měřidel teploty a tlaku a od roku 2011 je pro tyto obory akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO / IEC 17025. Rozsah akreditovaných činností zahrnuje rovněž kalibrace prováděné u zákazníků.

V roce 2015 jsme nabídku metrologických služeb dále rozšířili zřízením autorizovaného metrologického střediska (AMS), které ÚNMZ autorizoval k ověřování stanovených měřidel.


 

 

Akreditovaná kalibrační laboratoř č. 2362 (AKL)

AKL provádí kalibrace měřidel v oborech teplota a tlak pro následují druhy měřidel:

 • Odporové a termoelektrické snímače teploty
 • Digitální a číselníkové teploměry
 • Snímače teploty s převodníkem s analogovým nebo digitálním výstupním signálem
 • Převodníky teploty, zobrazovače a regulátory
 • Měřicí řetězce se snímači teploty
 • Digitální a deformační tlakoměry
 • Převodníky tlaku s analogovým nebo digitálním výstupním signálem
 • Provozní kalibrační pece
 • Teplotní a klimatické komory


Rozsahy:

 • Měřidla teploty: -196 až +1553 °C
 • Měřidla tlaku: -95 kPa až 70 MPa
 • Simulace snímačů teploty: -10 až +100 mV (TC), 0 až 6000 Ω (RTD) 

 

Dále nabízíme neakreditované služby:

 • Kalibrace teplotních simulátorů
 • Kalibrace vlhkoměrů
 • Kalibrace teplotních a klimatických komor
 • Měření tlouštěk povrchových vrstev v rozsahu (0 ÷ 2000) µm
 • Měření okamžitého průtoku kapalin ultrazvukovým průtokoměrem

 


 


Osvědčení o akreditaci
včetně přílohy s uvedenými měřícími schopnostmi kalibrace ke stažení:

   
Osvědčení je možno také nalézt na stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.


 

Autorizované metrologické středisko K145 (AMS)

AMS zajišťuje ověřování snímačů teploty, snímačů teploty včetně převodníků s unifikovaným signálem (4 až 20 mA, HART), převodníků tlaku a tlakové diference určených pro:

 • Měřiče tepla a chladu
 • Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství tekutin
 • Kombinované přepočítávače množství plynu

 

Autorizace pro ověřování stanovených měřidel ke stažení:

 

Kalibrace v terénu

Kalibraci pracovních měřidel provádějí pracovníci kalibrační laboratoře také v provozních prostorách našich zákazníků a to v celém rozsahu akreditovaných činností.

Pro uživatele stanovených měřidel zajistíme demontáž, ověření a následnou montáž stanovených měřidel. Tyto služby provádíme včetně metrologických zkoušek kombinovaných měřičů tepla a korekcí převodníků tlaku po jejich montáži.