CZ > Reference > Vybrané reference

Obory ve kterých působíme

 

Automotive | Doprava | Energetika a Teplárenství | Hutnictví | Chemie a Petrochemie
Plynárenství | Potravinářský průmysl | Sklářský průmysl | Stavebnictví | Strojírenství
Těžba surovin | Vodárenství | Výroba plastů | Zdravotnictví | Zemědělství

 

Vybrané reference z posledních let 

Systém nepřetržitého monitoringu ropných látek pro čistírnu odpadních vod

Bratislavská vodárenská společnost

Nepřetržité monitorování potenciální ropné látky inovativní technologií bezkontaktních detektorů ROW v nátokovém žlabu a v kanalizačních sběračích za účelem maximální ochrany ústřední čistírny odpadních vod. Signalizace úniku ropných látek formou zasílání SMS zpráv. Zdrojem energie solární panel. Dodávka a montáž "na klíč".

Více informací

 

Modernizace systému kontroly chemického režimu EGT 

Elektrárna Mělník I

Vybudování kompletně vybavené centrální vzorkovny pro chemická měření (vodivost, pH, kyslík, křemík a čpavek) na páře a vodě v mezistrojovně. Stavební úpravy místnosti analyzátorovny a rozvodny, včetně požárně bezpečnostního řešení, nových odpadů, vzduchotechniky, klimatizace a EPS.

 

Vybrané reference v potravinářství


Kompletní vybavení kalibrační laboratoře včetně proškolení
a metodiky (Plzeňský Prazdroj, Velkopopovický Kozel)

Snímače a převodníky proměření teploty (Madeta)

Snímače teploty a tlaku pro tanky na mléko
(Polabské mlékárny)

Měření hladiny v tanku na mléko hydrostatickými snímači
(Mlékárna Opočno)

Měření teploty v procesu zpracování cukru,
měření průtoku lihu (Tereos)

Měření hladiny při dávkování v lahvárně (Pivovar Svijany)

Měření hladiny v nádrži vibračními spínači a lanovými radary
(Fabio produkt)

 

Centrum výzkumu Řež

 

Instalace a oživení řízení linky ETL II: Dodávka ŘS, kompletní měření teplot, tlaků, průtoků i vážicích systémů včetně silové i signální kabeláže. Nedílnou součástí byli i akční členy, rozváděče a centrální ovládací pracoviště.

Transpetrol a.s.

Zabezpečení přepravy a skladování ropy: 3x LDI, dodávala ProCS včetně montáže. Aby se zabránilo úniku oleje do čistírny odpadních vod, byl k monitorování úniku použit detektor LDI umístěný nad nádrží dešťové kanalizace.

 

Zvolenská teplárenská a.s.

Kompletní měření teplot, tlaků, hladin, průtoků, příslušenství a panely úpravy vzorku a analýzy pro horkovodní kotle HK3 a HK4 a parní kotle PK1 a PK2.

 

Bučina Zvolen, a.s.

Dodávka panelů úpravy vzorků a systému analýzy včetně oživení, uvedení do provozu a proškolení obsluhy pro kotle K3 a K4.

Tepláreň Košice, a. s.

Kompletní měření teplot, tlaků, hladin, průtoků, analýzy vody a páry, příslušenství a měření vzduchotechniky pro Kogenerační jednotky KGJ1 až KGJ4.

  

Třinecké železárny, a. s.

Dodávka snímačů teploty včetně převodníků, displejů a rychlostních sond pro rekonstrukci vysoké pece VP6.

Opatovice 698 MW

Elektrárny Opatovice

 

Monitoring chemického režimu pro kotle K2, K3, K5 a K6. Kompletní projekt, dodávky a instalace systému chemické analýzy vody a páry včetně zapojení do řídicího systému.

ASV 6 Asnæs 25 MW

Valmet Automation

Projekt a dodávky polní instrumentace, elektro a kabeláží, fakturačního měření tepla pro strojovnu nově budované elektrárny.

 

U. S. Steel Košice

U. S. Steel

Dodávka systému analýzy páry a vody pro nový kotel K7 včetně dozoru při montáži a uvedení do provozu.

 

GdK Mellach 850 MW Gas CCGt

Siemens AG Austria

Dodávka snímačů teploty včetně převodníků, displejů a rychlostních sond pro rekonstrukci vysoké pece VP6.

Počerady 880 MW

IC Energo / ČEZ

Projekt, dodávky, montáž chemické analýzy vody a páry, dodávky polní instrumentace (zejména měření teploty) pro nový zdroj PPC.

Prunéřov II 3× 250 MW

Siemens

Projekt, dodávky, montáž chemické analýzy vody a páry, dodávky polní instrumentace, zejména měření teploty, měření průtoku – dodávky clon a dýz pro kompletní rekonstrukci bloků C, D a E.

E.On Maasvlakte Rotterdam

CMI Groupe

Dodávka plně vybaveného kontejneru pro chemickou analýzu vody a páry pro záložní kotel 1100 MW elektrárny.

 

MAHLE Behr

MAHLE Behr Mnichovo Hradiště

Přesné měření spotřebovávaného množství dusíku a argonu termickými průtokoměry. Optimalizace výrobních procesů.