Odborná konferencia 2019 SK

Spoločnosť JSP, s.r.o. Vás pozýva na 8. ročník odbornej konferencie
Nové trendy v odbore merania a regulácie

Dátum konania v dvoch termínoch:

3. 10. 2019 | Modra
Hotel Pod Lipou

17. 10. 2019 | Košice
Hotel Košice

[PROGRAM KONFERENCIE]   [REGISTRÁCIA]   [MIESTA KONANIA]   [POZVÁNKA NA STIAHNUTIE]


Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás pozvať na 8. ročník odbornej konferencie s názvom „Nové trendy v odbore merania a regulácie“, ktorú organizujeme na Slovensku v dvoch termínoch – 3. októbra 2019 v Modre pri Bratislave17. októbra 2019 v Košiciach.

Naši odborníci zo spoločností JSP a ControlTech Vám v niekoľkých zaujímavých prednáškach poskytnú množstvo cenných informácií z odboru merania a regulácie. Novinky v sortimente detekcie ropných látok, trendy vývoja snímačov a prevodníkov teploty, riešenie statického a dynamického váženia v priemysle, meranie teploty v oblasti tepelného spracovania a ďalšie témy, ako WIRELESS I/O, určite doplnia Váš prehľad a podporí Vaše profesijné vzdelanie.

Veríme, že tento ročník konferencie nadviaže na úspešné predchádzajúce ročníky a kladie si rovnaký cieľ – vytvoriť odbornú platformu pre stretávanie užívateľov meracej a regulačnej techniky. Spoločne so špecialistami v odbore si budeme vymieňať najnovšie poznatky, skúsenosti a zároveň budeme mať dostatok priestoru diskutovať o problémoch vo Vašich prevádzkach.

Neváhajte sa včas prihlásiť! Účastníci, ktorí sa zaregistrujú do 27. septembra 2019 pre 1. termín a do 11. októbra 2019 pre 2. termín dostanú tlačený zborník prednášok.

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Roman Kratochvíl
obchodný riaditeľ JSP, s.r.o.


Hlavný program konferencie:

 • Raňajkový coffee break, výstavka (8:00 – 9:00)
 • Úvod, novinky JSP
  Monitoring úniku ropných látok LDI ROW
  (9:00 – 9:35)
 • Nové trendy vo vývoji snímačov a prevodníkov teploty (9:35 – 10:20)
 • Prestávka, malý coffee break (10:20 – 10:50)
 • Statické a dynamické váženie, súčasný trend v moderných technológiách,
  príklady realizovaných aplikácií
  (10:50 – 11:40)
 • Komplexné riadenie technologických procesov v spolupráci s ControlTech (11:40 – 12:10)
 • Obed (12:10 – 13:00)
 • Meranie teploty v procesoch tepelného spracovania podľa CQI-9 (13:00 – 14:00)
 • Tombola, záver konferencie (14:00 – 14:15)

Sprievodný program konferencie:

 • Počas doby konania konferencie bude v priľahlých priestoroch prebiehať výstavka a ukážka prístrojov a technológií popredných českých aj svetových výrobcov z hlavných oblastí merania a regulácie.
 • Rovnako tu bude priestor pre odborné otázky z odboru MaR, na ktoré vám naši špecialisti radi odpovedia.
 • Už od rána a v priebehu dňa bude pre vás zaistené občerstvenie formou rautu a tiež pracovný obed.

Registrácia:

ON-LINE
webový formulár
TELEFONICKY
+420 493 760 828

E-MAIL
konferencia@jsp.sk

Neváhajte sa včas prihlásiť! Účastníci, ktorí sa zaregistrujú do 27. septembra 2019 pre 1. termín a do 11. októbra 2019 pre 2. termín dostanú tlačený zborník prednášok. Účasť na konferencii je pre zákazníkov JSP bezplatná.

Účasťou na akcii súhlasíte s vyhotovením fotodokumentácie a videozáznamov, ktoré môžu byť použité pre propagáciu odborné konferencie JSP.


Miesta konania:

3. 10. 2019 | Modra

Hotel pod Lipou
Harmónia 3018
900 01 Modra
Slovensko

17. 10. 2019 | Košice

Hotel Košice
Moldavská cesta 51
040 11 Košice
Slovensko

Pozn. Akcia sa koná vo vile Eva.

Usporiadateľ: JSP, s.r.o., Raisova 547, CZ–506 01 Jičín, Czech Republic