JSP, s.r.o. - Měření a regulace

 

Společnost JSP je přední český výrobce a dodavatel v oboru měření a regulace.

Mezi hlavní firemní aktivity patří kompletace dodávek, vlastní výroba, komplexní služby v oblasti SKŘ a integrace dodávek pro investiční celky včetně projektů a montáží. Dodáváme přístroje pro měření a regulaci v energetice, chemii, hutnictví, vodárenství a dalších oblastech průmyslu.

Ve společnosti JSP má nejvyšší prioritu kvalita a rozvoj. Integrovaný systém řízení spojuje řízení kvality, environmentální management a  řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je certifikován podle norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001ČSN ISO 45001. Systém je důsledně aplikován na všechny hlavní procesy společnosti.


JSP Obchod a logistika

 • Ucelený sortiment přístrojů pro měření a regulaci od více než 200 nejvýznamnějších výrobců.
 • Pokrytí všech hlavních neelektrických veličin v průmyslu: teplota, tlak, průtok, hladina, analýza a další.
 • Kompletace dodávek a balení pro pozemní, leteckou i námořní přepravu do celého světa.


JSP Výroba

 • Snímače pro měření teploty, tlaku a průtoku včetně příslušenství.
 • Programovatelné převodníky a napájecí zdroje.
 • Kompletní systémy odběru a analýzy vzorků pro energetické provozy.


JSP Projekty

 • Kompletní projekční práce v oblasti SKŘ, elektro, vážení a osvětlení.
 • Investiční studie, zadávací dokumentace, úvodní projekty, realizační projekty.
 • Montážní projekty, dokumentace skutečného stavu, řízení stavby, poradenství, servis.


JSP Investiční dodávky

 • Komplexní dodávky MaR „na klíč“ včetně kabeláže a osvětlení.
 • Řízení a provádění projekčních, dodavatelských, realizačních, montážních a servisních prací.
 • Vysoce kvalitní, ekonomicky výhodný outsourcing MaR služeb pro dodavatele technologických celků.


JSP Služby

 • Záruční a pozáruční servis MaR technologií.
 • Akreditovaná kalibrační laboratoř pro snímače teploty a tlaku.
 • Servisní linka, odborné konference, semináře a školení zákazníků.

 


Konkurenční výhody JSP

 • Vlastní výroba podporující kompletaci velkých projektů.
 • Mnohaleté zkušenosti z realizace dodávek po celém světě.
 • Zajištěné financování velkých projektů.
 • Profesionalita, odbornost a tradice od roku 1993.