GlassTEMP Termoelektrické snímače teploty tyčové pro sklářský a keramický průmysl


Soubor snímačů teploty GlassTEMP obsahuje širokou řadu typů vhodných pro měření teploty ve sklárnách. Jedná se o tyčová provedení snímačů, která jsou vhodná pro měření středních a vysokých teplot v médiích s nízkým přetlakem nebo podtlakem.

Základem snímačů jsou převážně drátové termočlánky uložené v keramických izolačních korálích nebo kapilárách. Drátové termočlánky navlečené v korálích nebo kapiláře případně plášťové termočlánky jsou vloženy do kovové nebo keramické ochranné trubky, případně do dvou keramických ochranných trubek nebo do dalších kombinací jedné až tří ochranných trubek z různých materiálů, včetně keramických trubek s platinovým povlakem, platinových jímek, safíru a podobně.

Snímače nabízejí provedení s více termočlánky v jednom snímači, standardně až tři termočlánky a to i s umístěním jednotlivých měřicích bodů v různých délkách ponoru snímače.
 

Charakteristické vlastnosti

 • Čidlo snímače: drátové termočlánky 1x / 2x “J“, “K“, “R“, “S“, “B“ s průměrem větví 0,5; 1; 2 nebo 3 mm.
 • Měřicí rozsah
    -40 až +900 °C (“J“), -40 až +1200 °C (“K“),
     0 až +1600 °C (“R“, “S“) +300 až +1800 °C (“B“).
 • Třída přesnosti 1, 2, 3 dle ČSN EN 60584-1.
 • Víceúrovňové měření teploty až tří čidel.
 • Hlavice typ A, B dle DIN.
 • Materiál ochranných trubek ocel 1.4541, 1.4845, 1.4762, Kanthal AF (1.4767), slitina PtRh, keramika SiC, C530, C610, C799, safír.
 • Volitelná jmenovitá délka ochranných trubek.
 • Upevnění snímače teploty pomocí přesuvné upevňovací příruby nebo přesuvného upevňovacího šroubení.
 • Stupeň krytí IP 53.
 • Možnost montáže převodníku s výstupem 4 až 20 mA, HART, Profibus, Fieldbus do hlavice.

 

 

Technické přednosti

Variabilita

Díky variabilitě tvaru a rozměrů se snímače GlassTEMP snadno přizpůsobují individuálním požadavkům extrémních aplikací.

Ochranné trubky

Soubor snímačů GlassTEMP nabízí širokou řadu materiálů ochranných trubek, vhodných například pro:

 • Média s vysokým obsahem dusíku a nízkým obsahem O2
 • Oxidační a redukční prostředí obsahující síru
 • Teploty do +1300°C
 • Sklářské pece s produkcí olovnatého nebo barevného skla
 • Speciální aplikace, tavení neželezných kovů, spaliny
 • Přímé ponoření do roztavené skloviny

 

Kvalita

Kvalita snímačů GlassTEMP je zajištěna zkouškami (metrologických vlastností, kvality svaru), prováděnými na každém vyrobeném snímači.

Kalibrace

Snímače lze kalibrovat v libovolném počtu teplotních bodů
v rozsahu teplot -40 až +1200 °C (1500 °C).
Snímače lze kalibrovat samostatně nebo s převodníkem.

Snímače s převodníkem

Snímače mohou být také dodávány se zabudovaným převodníkem s výstupem 4 až 20 mA, případně s výstupem HART, Profibus, Fieldbus.

Modulární uspořádání snímače dovoluje umístit převodník do víčka hlavice snímače.


 
 

 


Přehled termoelektrických tyčových snímačů teploty GlassTEMP

   Snímače pro měření teploty v rekuperátorech, vzduchotechnice, v komínech:

   Snímače pro měření teploty nad sklovinou nebo v klenbě pece: