Závěrečná zpráva


11. ročník odborné konference: Nové trendy v oboru měření a regulace v prostředí s nebezpečím výbuchu

Děkujeme všem návštěvníkům a partnerům za účast a spolupráci na jedenácté odborné konferenci JSP, která se konala 22. února 2018 v Konferenčním centru City v Praze.

Pořadatelem konference byla v rámci svého programu vzdělávání AMAR společnost JSP, s.r.o. Hlavním partnerem byla společnost Siemens, s.r.o. (průmyslové divize Digital Factory & Process Industries and Drives). Dalšími partnery byly ZAM-SERVIS, s.r.o. a časopisy All For Power a AUTOMA.


 
Odborné konference se zúčastnilo na 250 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie, průmyslu strojírenského a automotive, a z řad dodavatelů investičních celků.

Hlavním tématem letošního jedenáctého ročníku bylo měření teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu. Přední odborníci v oboru uvedli posluchače do této problematiky v celkem sedmi zajímavých přednáškách:

 • Měření teploty v prostředích s nebezpečím výbuchu
  Ing. Jarmil Bukovský (JSP, s.r.o.)
 • Procesní řídicí systém PCS 7 v prostředích s nebezpečím výbuchu
  Ing. Jan Kváč (Siemens, s.r.o.)
 • Dosáhněte stabilních a přesných SIL obvodů s převodníky PR electronics
  Ing. Václav Andr (JSP, s.r.o.)
 • Nová EU legislativa pro uvádění výrobků na trh
  Ing. Jan Pohludka (FTZÚ Ostrava-Radvanice)
 • Bezpečnostní přístroje pro ochranu proti výbuchu a zařízení pro nepříznivé podmínky
  Ing. Jan Pohludka (FTZÚ Ostrava-Radvanice)
 • Kalibrace, ověřování, kontroly zařízení – cesta k zajištění spolehlivosti měření teploty
  Ing. Pavel Urban (JSP, s.r.o.)
 • Hodnocení integrity bezpečnosti při měření teploty (SIL)
  Ing. Jaromír Janda (JSP, s.r.o.)

Ve druhém sále konferenčního centra byla instalována bohatá výstava přístrojů MaR, přehledně členěná do sekcí podle oborů a veličin a na samostatné expozice produktů partnerů konference.

Už od rána a v průběhu celého dne se živě diskutovalo o přednášené problematice, přítomní technici, projektanti a odborníci na I&C odpovídali na odborné dotazy o současných aplikacích a o možnostech dalšího vývoje.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a zajištění úspěšného průběhu akce.

Organizační výbor konference:

 • Ing. Petr Fukač, ředitel investičních projektů JSP, s.r.o.
 • Ing. Jarmil Bukovský, obchodní ředitel JSP, s.r.o.
 • Ing. Helena Jandová, vedoucí marketingu a propagace JSP, s.r.o.

Fotodokumentace z průběhu: