Přehled certifikátů


Integrovaný systém řízení společnosti JSP je plně v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN ISO 45001.

Systém kvality je certifikován od roku 2003, systém environmentálního managementu a systém řízení bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci od roku 2011.

Certifikovány jsou všechny činnosti společnosti včetně kompletace dodávek měřicí a regulační techniky, projektů, systémové integrace, montáže, uvádění do provozu a šéfmontáže instrumentace, řídicích systémů a elektronických obvodů.

Po úspěšném posouzení Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., byla v říjnu 2011 kalibrační laboratoř společnosti JSP, s.r.o. akreditována dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025 pro obory teplota a tlak.
V roce 2015 byla nabídka metrologických služeb dále rozšířena zřízením autorizovaného metrologického střediska (AMS).

Podle požadavků zákazníka (zejména pro dodávky do energetiky, jaderné energetiky či chemie) jsou zpracovávány individuální programy zajištění kvality.

 

 

CQS - ISO 9001 (Cz)  IQNet - ISO 9001 CQS - ISO 14001 (Cz) IQNet - ISO 14001
CQS - ISO 9001 (Cz) IQNet - ISO 9001 (En) CQS - ISO 14001 (Cz) IQNet - ISO 14001 (En)
  
  
CQS - OHSAS 18001 (Cz) IQNet - OHSAS 18001  
CQS - ISO 45001 (Cz)  IQNet - ISO 45001 (En) Oznámení o zabezpečování
jakosti (Cz/En)
 Autorizace pro ověřování stanovených měřidel (Cz)
    
Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře  Příloha k akreditaci kalibrační laboratoře  Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře  Příloha k akreditaci kalibrační laboratoře
Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře
(Cz)
Příloha k akreditaci kalibrační laboratoře
(Cz)
Osvědčení o akreditaci kalibrační laboratoře
(En)
Příloha k akreditaci kalibrační laboratoře
(En)
   
EKOKOM NOWAS RECYKLAČNÝ FOND
 
EKOKOM (Cz) NOWAS (Sk)

Recyklačný fond (Sk)

 Systém ASEKOL (Cz)