Konference 2017 SK

Nové trendy v odbore merania a regulácie1. termín:  5. 9. 2017 Senec

2. termín:  5. 10. 2017 KošiceVážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás pozvať na 6. ročník odbornej konferencie s názvom „Nové trendy v odbore merania a regulácie“, ktorú organizujeme v spolupráci s našim partnerom, spoločnosťou WESZTA-T Industrial and Commercial Ltd. Mediálni partneri konferencie sú časopisy ATP JournalAUTOMA.

Rýchly rozvoj nových technológií so sebou prináša stále väčšie požiadavky na meranie a následné riadenie výrobných procesov. Význam presnosti, kvality a hlavne spoľahlivosti merania a funkčnej bezpečnosti naďalej rastie.

Tento ročník je venovaný moderným systémom analýzy vody a pary.

Témy prednášok sú:

 

  • Ucelené riešenie systému chemickej analýzy vody a pary JSP
  • Systémy riešenia detekcie uhľovodíkov a ropných látok
  • Panely pre automatickú úpravu vzoriek pary alebo vody
  • Definícia online analytického minima a analytického štandardu pre parovodné okruhy
  • Meranie a vyhodnotenie výšky hladiny pre colné účely
  • Meranie vlhkosti sypkých látok v priemyselných podmienkach

 

Veríme, že tohtoročný už šiesty ročník odbornej konferencie, nadviaže na úspešné predchádzajúce konferencie. Kladie si rovnaký cieľ – vytvoriť odbornú platformu pre stretávanie užívateľov meracej a regulačnej techniky s výrobcami, dodávateľmi, projektantmi, vedeckými pracovníkmi a ďalšími odborníkmi, kde budeme nielen jednostranne odovzdávať najnovšie poznatky, ale aj diskutovať o problémoch a vzájomne si vymieňať skúsenosti.

Počas doby konania konferencie bude v priľahlých priestoroch prebiehať výstavka, ukážka prístrojov a technológií popredných českých aj svetových výrobcov z hlavných oblastí merania a regulácie a workshop s technikmi, kde Vám radi zodpovieme Vaše odborné otázky a pomôžeme s riešením problémov v danej oblasti.

Už od rána a v priebehu celého dňa je pre vás pripravené občerstvenie.

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Tým skupiny JSP
Z organizačných dôvodov prosíme o včasnú registráciu.
Uzávierka prihlášok je 28. 8. 2017 pre 1. termín a 26. 9. 2016 pre 2. termín!
Účastníci zaregistrovaní do uzávierky dostanú zborník akcie.

Pozvánku s prihláškou v PDF formáte si môžete stiahnuť tu.