Metrologické služby

S komplexním zajišťováním dodávek měření teploty a tlaku také úzce souvisí kontrola metro­logických charakteristik dodávaných měřidel.

V roce 2004 proto společnost JSP rozšířila svoji nabídku o kalibrační služby zajišťované vlastní kalibrační laboratoří. Laboratoř je od roku 2011 akreditována Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle normy ČSN EN ISO / IEC 17025 pro obory teplota a tlak. Akreditace se vztahuje i na kalibrace prováděné v provozních prostorách zákazníků.

Kombinovaná značka ILAC -ČIA na kalibračních listech je zárukou, že kalibrační listy vydané naší laboratoří jsou uznávány v zemích, které podepsaly dohodu o vzájemném uznávání výsledků kalibrací. Seznam signatářů naleznete na stránkách ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

V roce 2015 byla nabídka metrologických služeb dále rozšířena zřízením autorizovaného metrologického střediska (AMS), které ÚNMZ autorizoval pod číslem K145 k ověřování dále uvedených stanovených měřidel.
 

 

Akreditovaná kalibrační laboratoř JSP

provádí kalibrace měřidel v oborech teplota a tlak pro následují druhy měřidel:

 • Odporové a termoelektrické snímače teploty
 • Digitální a číselníkové teploměry
 • Snímače teploty s převodníkem s analogovým nebo digitálním výstupním signálem
 • Převodníky teploty, zobrazovače a regulátory
 • Měřicí řetězce se snímači teploty
 • Digitální a deformační tlakoměry
 • Převodníky tlaku s analogovým nebo digitálním výstupním signálem


Rozsahy:

 • Měřidla teploty: -40 až +1553 °C
 • Nově: Měřidla teploty pro kryogenní teploty až -196 °C
 • Měřidla tlaku: -95 kPa až 70 MPa
 • Simulace snímačů teploty: -10 až +100 mV (TC), 0 až 6000 Ω (RTD) 
Dále nabízíme neakreditované služby:
 • Kalibrace teplotních simulátorů
 • Kalibrace vlhkoměrů
 • Kalibrace teplotních a klimatických komor
 • Měření tloušťek povrchových vrstev v rozsahu (0 ÷ 2000) µm
 • Měření okamžitého průtoku kapalin ultrazvukovým průtokoměrem

 


 


Osvědčení o akreditaci
včetně přílohy s uvedenými měřícími schopnostmi kalibrace ke stažení:

   
Osvědčení je možno také nalézt na stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.


 

Autorizované metrologické středisko JSP

provádí ověřování snímačů teploty, snímačů teploty s převodníkem, snímačů tlaku a tlakové diference určených pro:

 • Měřiče tepla a chladu
 • Měřidla a měřicí sestavy protečeného množství tekutin
 • Kombinované přepočítávače množství plynu

 

Autorizace pro ověřování stanovených měřidel ke stažení: