JSP, s.r.o.
Raisova 547
506 01 Jičín
Czech Republic
tel: +420 493 760 811
fax: +420 493 760 820
jsp@jsp.cz

JSP Przegląd asortymentu


Temperatura

 • Rezystancyjne albo termoelektryczne czujniki temperatury w zakresie -200 do +1800 °C.
 • Osłony czujników temperatury do trudnych aplikacji przemysłowych i zwykłych zastosowań.


Przetworniki

 • Programowane wejście z komunikacją HART.
 • Dokładność do 0,05 %, galwaniczna separacja do 1,5 kVAC.
 • Wykonanie na listwę DIN albo do montażu w głowicy.
 • Jednostki konfigurujące.


Analiza

 • Panele modułowe i stojaki systemu do pobierania i analizy on-line próbek wody i pary.
 • Dostawy „pod klucz“ łącznie z dokumentacją projektową, instalacja i uruchomienie na miejscu do pracy.


Ciśnienie

 • Czujniki ciśnienia absolutnego i względnego cieczy, gazów i par w zakresie 4 kPa do 60 MPa.
 • Programowane wyjście z dokładnością do 0,1 %.
 • Zestawy zaworów i inne wyposażenie.

 


Przepływ

 • Kryzy i dysze z poborem komorowym albo punktowym i innymi elementami dławiącymi.
 • Wykonanie do wspawania albo kołnierzowe.
 • Zestawy kompletnych torów pomiarowych.

 


Poziom

 • Hydrostatyczne sondy zanurzeniowe.
 • Magnetyczne czujniki obejściowe i przełączniki.
 • Optyczne czujniki poziomu.