Hledat podle parametrů

 

Sortiment JMA Hodonín


Armatury, šoupátka, vodovodní přípojky, zpětné a uzavírací klapky, kulové kohouty, hydranty, ventily, filtry, sací koše, poklopy, zemní soupravy.


Ze sortimentu JMA Hodonín Vám zde představujeme především ty nejžádanější produkty.
Po dohodě je možné dodání i jiných produktů a jejich variant uvedených na stránkách dodavatele.

Styl zobrazení
Počet výrobků na stránku
Strana: 1 2
 • Obousměrná uzavírací armatura určená pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C * Jmenovitý tlak PN 10, PN 16 * Jmenovitá světlost DN 40 až DN 600 * Dovolená...
 • Jednosměrná uzavírací armatura určená po hydrosměsi * Jmenovitý tlak PN 10 * Jmenovitá světlost DN 200 až DN 300 * Maximální průtočná rychlost 0,5 m/s * Materiál: Těleso, víko a klín je ze šedé...
 • Obousměrná uzavírací armatura pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou a neagresivními tekutinami. * Typové provedení WAFER * Jmenovitý tlak PN 10 a PN 16 * Jmenovitá světlost DN 50 až DN 200 *...
 • Obousměrná uzavírací armatura pro trvalý styk s vodou a neagresivními tekutinami při dovolené pracovní teplotě do 50 °C. * Vyšší životnost uzávěru, malé ovládací síly v konečné fázi uzavírání a v...
 • Odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil pro napájecí, rozvodná a zásobovací potrubí pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C. * Jmenovitý tlak PN 10 až PN 40 *...
 • Jednosměrná armatura k zachycení mechanických nečistot z provozní tekutiny. Typ 001 a 002 je určený pro vodu, páru a neagresivní tekutiny, typ 003 a 004 pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou. *...
 • Jednosměrná armatura, která automaticky brání zpětnému proudění provozní tekutiny. * Jmenovitý tlak PN 10, PN 16 * Jmenovitá světlost DN 40 až DN 300 * Pracovní teplota až 110 °C (podle typu) *...
 • Jednosměrná armatura, která automaticky brání zpětnému proudění provozní tekutiny, RETA není uzavírací armatura. Dle typu jsou klapky určené pro vodu, páru, neagresivní tekutiny, nebo trvalý styk s...
 • Jednosměrná armatura, která automaticky brání zpětnému proudění provozní tekutiny. Je určená pro trvalý styk s pitnou a surovou vodou při dovolené pracovní teplotě do 50 °C. Pro vodu, odpadní vodu a...
 • Jednosměrný zpětný ventil automaticky brání zpětnému proudění provozní tekutiny. Ventil KRV je určen pro vodu, odpadní vodu a neagresivní tekutiny při dovolené pracovní teplotě do 50 °C. * Jmenovitý...
 • Jednosměrný ventil TOP-STOP brání zpětnému proudění provozní tekutiny. Ventil TOP-STOP je vhodný pro vodu a neagresivní kapaliny. * Jmenovitý tlak PN 10 a PN 16 * Jmenovitá světlost DN 40 až DN 400...
 • Obousměrná uzavírací armatura určená pro neagresivní provozní tekutiny, jako vodu, páru, vzduch atp. * Jmenovitý tlak PN 16 * Jmenovitá světlost DN 25 až DN 150 * Pracovní teplota až 200°C *...
Styl zobrazení
Počet výrobků na stránku
Strana: 1 2