Časový rozvrh školení pro rok 2016-2017

Vybraná školení jsou již s plánovaným datem a místem konání. Podrobnosti jsou uvedeny u jednotlivých školení. Školení jsou pro zákazníky bezplatná, pokud není uvedeno jinak.
Začátek je obvykle v 9.00 hodin.

Pro nadcházející ročník pro Vás připravujeme:

  • Workshopy: 3 až 4 hodinové setkání, pro cca 10 až 30 lidí, zaměřené na praktické informace, aplikace, možnost vyzkoušení si nastavení přístrojů, řešení problémů z praxe podle potřeby účastníků.
  • Odborné semináře: odborné přednášky i aplikace, představení partnerů, sortimentu, včetně prostor pro diskuzi
  • Konference: celodenní, nejširší setkání odborníků uživatelů, výrobců a výzkumníků; představení nových trendů, odborné přednášky a teorie. 
 
Workshop
Význam a zásady kalibrace snímačů
Zajištění návaznosti měřidel teploty, potřeba a zásady  kalibrace snímačů. Kalibrace přímo v provozu.
Praktická ukázka výpočtů a interpretace dat z kalibračního listu.
  
Termín konání: 13.10.2016 (čtvrtek)
Místo konání: Školicí centrum Jičín
Proběhlo

 
Workshop
Správný návrh měření tlaku v průmyslových podmínkách
Návrh a instalace měření tlaku a tlakové diference (využití i pro měření hladin). Praktická ukázka výpočtu v návrhovém SW a význam správné identifikace požadavků.
Termín konání: 10.11.2016 (čtvrtek)
Místo konání: Školicí centrum Jičín
Proběhlo

 
Odborný seminář
Fakturační měření průtoků médií a tepla
Měření průtoku a tepla ve vodě a vodní páře, legislativní požadavky, význam AMS, aplikace.
Termín konání: 15.12.2016 (čtvrtek)
Místo konání: NTK Praha
Proběhlo
Odborný seminář
Měření hladiny sypkých látek a kapalin v průmyslu
Správný návrh snímače hladiny, výběr ze širokého spektra principů, správný poměr výkon/cena, ukázka novinek.
Termín konání: 26.1.2017 (čtvrtek)
Místo konání: Školicí centrum Jičín
Proběhlo
Konference
Moderní systémy analýzy vody, páry a spalin
Význam a potřeba on-line monitoringu chemického režimu, základy moderních systémů analýzy v energetice a průmyslu.
Termín konání: 23.2.2017 (čtvrtek)
Místo konání: Mladá Boleslav
Proběhlo

 
Workshop
Spínače a snímače tlaku
Spínače tlaku, tlakové diference a teploty (SIL2/3), vymezení použitelnosti v bezpečnostních okruzích MaR systémů v průmyslu. Praktická ukázka funkce spínače tlaku a teploty.
Termín konání: 4.5.2017 (čtvrtek)
Místo konání: Školicí centrum Jičín
Proběhlo
Odborný seminář
Komplexní pohled na návrh měřicích okruhů
Zásady návrhu měřicího okruhu, legislativa, SIL, aplikace, koncepce, návrh a hlavní zásady instalace.
Termín konání: 1.6.2017 (čtvrtek)
Místo konání: NTK Praha
Proběhlo
Workshop
Bezpečné obvody v prostředí s nebezpečím výbuchu
Bariéry a převodníky, praktická provedení návrhů Exd a Exi snímačů teploty JSP.
Termín konání: 19.10.2017 (čtvrtek)
Místo konání: Školicí centrum Jičín
Proběhlo
Workshop
Efektivní řízení metrologie ve společnosti
Evidence měřidel, požadavky na přesnost měřidel, stanovení kalibračních intervalů, vyhodnocování stability měřidel, metrologická konfirmace, legislativní požadavky, orientační měřidla, informace na kalibračních listech.
Termín konání: 9.11.2017 (čtvrtek)
Místo konání: Školicí centrum Jičín
Proběhlo
Odborný seminář
Váhy a vážní systémy
Způsoby měření hmotnosti v průmyslu (tenzometrické snímače, pasové a dávkovací váhy, průtočné váhy, vyhodnocovací jednotky a příslušenství). Technický návrh a projektová dokumentace, montáže a uvedení do provozu, konkrétní praktické aplikace.
Termín konání: 7.12.2017 (čtvrtek)
Místo konání: NTK Praha
Proběhlo

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.