Časový rozvrh školení pro rok 2012-2013

Vybraná školení jsou již s plánovaným datem, pokud máte zájem o některé z dalších témat (kde zatím není vypsán termín) přihlaste se prosím také. Při počtu více jak 5 účastníků bude školení připraveno.
Školení jsou pro zákazníky bezplatná, pokud není uvedeno jinak.

Semináře probíhají v Jičíně v Raisově ulici č.p. 547 (viz mapa).
Začátek obvykle v 9.00 hodin.
Případným zájemcům můžeme zprostředkovat ubytování se slevou.

Program školení ke stažení v pdf formátu ZDE (692 KB).

 

Průmyslové snímače tlaku

Měření tlaku a tlakové diference, používané principy a sestavy pro měření tlaku v průmyslovém prostředí včetně úvodu do důležité teorie a nejistoty měření. Představení moderních snímačů pro měření tlaku a jejich příslušenství - ventily, ventilové soupravy a kalibrátory.

Termín konání: 8.11.2012
 
Armatury

Zásady výpočtu a správného návrhu regulačních ventilů. Ovládání průmyslových armatur, možnosti, specifika a porovnání jednotlivých způsobů. Armatura jako součást regulačního okruhu. Nové elektromagnetické ventily Danfoss.

Termín konání: 6.12.2012 Proběhlo
 
Teorie a praxe měření průtoku

Používané principy měření průtoku se zaměřením na přesnost měření, měřicí sestavy pro měření průtoku, příklady použití aplikace pro návrh měřících clon, hmotnostní průtokoměry, spínače průtoku.

Termín konání: 7.2.2013 Proběhlo
 
Bezpečné obvody v prostředí s nebezpečím výbuchu

Požadavky norem, přehled zón a značení Ex výrobků, praktická řešení instalací snímačů a převodníků v prostředí s NV, posouzení a dokumentace obvodů z hlediska jejich bezpečnosti.

Termín konání: 7.3.2013 Proběhlo
 
Průmyslové snímače teploty a jejich kalibrace

Teplota je jednou z nejvíce měřených neelektrických veličin v MaR. Seminář se zabývá od teorie až po konkrétní řešení pro speciální vysokoparametrové aplikace, přehled vlastností snímačů teploty FlexiTEMP, ModuTEMP a CeraTEMP, ochranné jímky, proč používat kompenzační vedení, princip a výhody použití převodníků teploty.

Termín konání: 11.4.2013 Proběhlo
 
Analýza vody a páry a panely pro úpravu vzorku

Moderní koncepce řešení chemické analýzy vody a páry v energetických provozech. Řešení odběrů vzorků, tlakové a teplotní úpravy vzorku, kontinuální měření, moderní typy analyzátorů a následné vyhodnocení parametrů vody a páry. Monitoring úniku ropných látek v kapalinách bezkontaktní metodou včetně ukázky praktické aplikace.

Termín konání: 23.5.2013 Proběhlo
 
Význam kalibrací snímačů v MaR

Stručné seznámení s metrologickou legislativou v ČR, možnosti kalibrace měřidel vybraných veličin z oboru MaR, interpretace výsledků uváděných na kalibračních listech, posuzování shody se specifikaci, volba rekalibračních intervalů.

Termín konání: 13.6.2013 Proběhlo
 

 ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

  

Pokud v našem seznamu seminářů chybí téma, o které byste měli zájem, tak nám napište své návrhy.

Jméno a příjmení 
e-mail 
Téma  

Poznámka