Program

 

PROGRAM KONFERENCIE

· 9.00 – 9.15 : Zahájenie a úvod konferencie
Ing. Ján Sovjak, PhD., riaditeľ exportu JSP, s.r.o.

· 9.15 – 10.15 : Meranie prietoku - prehľad princípov a použitia
Prehľad princípov merania a ich vhodné aplikácie, konštrukcie.
Doc. Ing. Ján Stopka, PhD., Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva pri FCHPT Bratislava

· 10.15 – 11.45 : Přestávka – coffee break

· 10.45 – 12.00 : Meracie clony, clonové trate a dýzy
Princíp merania clonou, výhody a použitie, návrh merania, výpočet, orcal.
Fakturačné meranie (TcM JSP), nové dýzy JSP.
Vplyv montáže na správnosť merania, preškolenie montážnych organizácii, životnosť a údržba meradiel.
Ing. Miroslav Svoboda, JSP, s.r.o.

· 12.00 – 13.15 : Prestávka- obed

· 13.15 – 13.45 : Meranie prietoku rýchlostnými sondami
Základný princíp, výhody, nevýhody, aplikácie merania praxi.
Ing. Peter Horňák, JSP Slovakia s.r.o.

· 13.45 – 14.30 : Meranie tepla
Návrhy merania a hlavné zásady.
Používané prepočítavače INMAT / Engycal od E&H / 3095 od EPM.
Ladislav Holík, JSP, s.r.o.

· 14.30 – 15.15 : Aplikácie merania prietoku
Sortiment prietokomerov SIKA, Vortexy.
Sortiment prietokomerov Aquametro.
Prietok chemických a ropných látok.
Ing. Jan Svoboda, JSP, s.r.o.

· 15.15 – 15.30 : Záver


AKCIE VO FOAJÉ - NOVÉ TECHNOLÓGIE + WORKSHOPY A DISKUSNÉ FÓRUM

Vo foajé bude inštalovaná bohatá výstavka a ukážky prístrojov a technológii popredných českých i svetových výrobcov z oblasti merania a regulácie.

Po celu dobu konferencie bude v priľahlej miestnosti prebiehať workshop s technikmi a projektantmi JSP, kde Vám odpovieme na Vaše odborné otázky a pomôžeme Vám s riešením problémov z danej oblasti.