Konference 2011 - Závěrečná zpráva

Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům a pořadatelům pátého ročníku odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace – Měření průtoku v teorii a praxi “ konané dne 22. září 2011 v Praze v Konferenčním centru ČNB, Senovážné náměstí 30.

Hlavním pořadatelem byla společnost JSP, s.r.o. spolu s časopisem All For Power, časopisem Automa, společností Endress+Hauser a další desítkou významných firem z oboru měření regulace.  

Odborné konference se zúčastnilo bezmála 200 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména
z energetiky, chemie a petrochemie, průmyslu a z řad dodavatelů investičních celků.

Výroční, letos již pátá konference, se konala v prostředí historické budovy České národní banky
v Praze na Senovážném náměstí.

Tento ročník konference byl zaměřen na měření průtoku jako součásti řízení, monitorování
a technické diagnostiky a bezpečnosti energetických, technologických a ekologických procesů. Část konference byla věnována oblastí bezpečných obvodů pro prostředí s nebezpečím výbuchu ve spojení s novinkami v platné legislativě.

Letošní 5. ročník odborné konference navázal na předchozí ročníky zaměřené postupně na témata bezpečných obvodů, funkční bezpečnost SIL a využití bezdrátových technologií pro procesní měření, komplexní návrh měřicího okruhu tak, aby byly splněny všechny požadavky na funkčnost, kvalitu, bezpečnost a ekonomičnost měření a loňský ročník zaměřený na shrnutí požadavků na moderní instrumentaci a aplikace v odvětví energetiky, chemie a průmyslu.

 

Partnery konference byly tyto společnosti:             

  JSP, s.r.o.
  časopis All For Power
  PR Electronics
  United Electric Controls
  Danfoss
  SIEMENS
  SICK
  OMRON
  Aquametro AG
  LUFBERG
časopis AUTOMA
Endress+Hauser
PR Electronics 
Parker Hannifin
TECHNOPROCUR / SWAN
Micronics
Thermoelectra
TURCK
KIMO
KOBOLD

 

Na konferenci zazněly tyto přednášky:

• Zahájení a úvod konference
Ing. Petr Fukač, marketingový ředitel JSP, s.r.o.

• Měření průtoku - přehled principů a použití
Přehled principů měření a jejich vhodné aplikace, konstrukce.
Doc. Kadlec, CSc., Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

• Měřicí clony, clonové tratě a dýzy
Princip měření clonou, výhody a použití, návrh měření, výpočet, OrCal.
Fakturační měření (TCM JSP), nové dýzy JSP.
Vliv montáže na správnost měření, proškolení mont. organizací, životnost a údržba měřidel.
Ing. Jarmil Bukovský, obchodní ředitel JSP, s.r.o. a Miroslav Svoboda, JSP, s.r.o.

• Měření tepla
Návrhy měření a hlavní zásady.
Používané přepočítávače INMAT / EngyCal od E&H / 3095 od EPM.
Ladislav Holík, JSP, s.r.o. + Ing. Bc. David Slepička, Ph.D., E&H

• Nová legislativa pro bezpečné obvody
Nová evropská legislativa, novinky v české legislativě.
Ing. Jan Pohludka, FTZÚ Radvanice

• Hmotnostní průtokoměry v praxi
Coriolisův princip – stručný popis.
Výhody použití, aplikace, fakturační měření paliv.
Ing. Bc. David Slepička, Ph.D., E&H

• Aplikace měření průtoku
Sortiment průtokoměrů SIKA, Vortexy.
Sortiment průtokoměrů Aquametro.
Průtok chemických a ropných látek.
Ing. Jan Svoboda, JSP, s.r.o.

Teoretická přednáška ve sborníku:

• Základy legislativy pro měření průtoku
Legislativa, TCM pro clony, přesnosti měření, atd.
Ing. František Staněk, Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno

 

V přísálí byly instalovány výstavy výrobků partnerských firem.

Rovněž zde bylo otevřeno konzultační centrum, kde technici, projektanti a odborníci na IC odpovídali na odborné dotazy.

 

Organizační výbor konference:

Ing. Jiří Lenděl – ředitel JSP
Ing. Petr Fukač – marketingový ředitel JSP
Ing. Jarmil Bukovský – obchodní ředitel JSP
Ing. Jaromír Janda – vedoucí vývoje JSP
Ing. Josef Mádlík – manažer konference, JSP
Simona Schneiderová – asistentka JSP

 

Návštěvnost konference 2011:


Spolu s přednášejícími a autory jednotlivých přednášek věříme, že vize, zkušenosti a názory prezentované v průběhu konference a uvedené ve sborníku konference, Vám napomohou k řešení Vašich každodenních problémů spojených s tvorbou a údržbou měřicích systémů a okruhů a ke stanovení dalších rozvojových projektů v této oblasti.

Jsme přesvědčení, že se podařilo naplnit hlavní cíl této konference - vybudovat platformu pro setkávání odborníků z řad:

  • uživatelů měřicí a regulační techniky (MaR techniků a manažerů z odvětví energetiky, chemie, petrochemie a průmyslu)
  • výrobců a dodavatelů měřicí a regulační techniky
  • projekčních a konzultačních firem
  • odborníků na měřicí a regulační technologie

 

Těšíme se na setkání s Vámi opět u příležitosti šestého ročníku této konference.

Ing. Petr Fukač
Marketingový ředitel JSP 

 

Závěrečnou zprávu ve formatu PDF si můžete stáhnout ZDE.

 

Fotodokumentace z průběhu konference: