Program

Hlavní sál - MĚŘENÍ PRŮTOKU V TEORII A PRAXI

· 8.00 – 9.00 : Registrace účastníků, výstavka

· 9.00 – 9.15 : Zahájení a úvod konference
Ing. Petr Fukač, marketingový ředitel JSP, s.r.o.

· 9.20 – 10.20: Měření průtoku - přehled principů a použití
Přehled principů měření a jejich vhodné aplikace, konstrukce.
Doc. Kadlec, CSc., Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

· 10.25 – 11.25: Měřicí clony, clonové tratě a dýzy
Princip měření clonou, výhody a použití, návrh měření, výpočet, OrCal.
Fakturační měření (TCM JSP), nové dýzy JSP.
Vliv montáže na správnost měření, proškolení mont. organizací, životnost a údržba měřidel.
Ing. Miroslav Svoboda, JSP, s.r.o.

· 11.30 – 12.30 : Přestávka- oběd

· 12.35 – 13.15 : Měření tepla
Návrhy měření a hlavní zásady.
Používané přepočítavače INMAT / EngyCal od E&H / 3095 od EPM.
Ladislav Holík, JSP, s.r.o. + Ing. Bc. David Slepička, Ph.D., E&H

· 13.20 – 14.20: Nová legislativa pro bezpečné obvody
Nová evropská legislativa, novinky v české legislativě.
Ing. Jan Pohludka, FTZÚ Radvanice

· 14.25 – 14.45 Přestávka – coffee break

· 14.50 – 15.35 : Hmotnostní průtokoměry v praxi
Coriolisův princip - stručný popis.
Výhody použití, aplikace, fakturační měření paliv.
Ing. Bc. David Slepička, Ph.D., E&H

· 15.40 – 16.25 : Aplikace měření průtoku
Sortiment průtokoměrů SIKA, Vortexy.
Sortiment průtokoměrů Aquametro.
Průtok chemických a ropných látek.
Ing. Jan Svoboda, JSP, s.r.o.

· 16.30 –  : Diskuze a závěr konference

Teoretická přednáška ve sborníku:
Základy legislativy pro měření průtoku (legislativa, TCM pro clony, přesnosti měření, atd.)
Ing. František Staněk, Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno


Akce v přísálí - NOVÉ TECHNOLOGIE + WORKSHOPY A DISKUSNÍ FORUM


V přísálí bude výstavka a ukázky přístrojů a technologií předních českých i světových výrobců z oblasti měření a regulace.

Po celou dobu konference bude v přilehlých prostorech probíhat workshop s techniky a projektanty MaR, kde Vám rádi zodpovíme Vaše odborné dotazy a pomůžeme s řešením problémů z dané oblasti.