Organizačné informácie


Názov konferencie:
NOVÉ TRENDY V ODBORE MERANIA A REGULÁCIE – KVALITA, BEZPEČNOSŤ A SPOLAHĽIVOSŤ MERANIA ZAČÍNA PROJEKTOM
Termín konania
štvrtok 24.6.2010 od 9.00 do 15.00 (prezentácia od 8.00)
Miesto konania
Konferenčná hala SMÚ, Karloveská 63, 841 03 Bratislava
Hlavný organizátori:
JSP Slovakia s.r.o., Bratislava a JSP, s.r.o. – Měření a regulace, Raisova 547, 506 01 Jičín
Spoluorganizátori:
Slovenský metrologický ústav Bratislava a Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky pri SjF STU Bratislava a Asociácia metrológov Slovenska
Mediálny partner konferencie: časopis AT&P JOURNAL
Parkovanie: Parkovisko pred metrologickým ústavom
Občerstvenie: Zaistené formou rautu
Registrácia účastníkov:
pomocou prihlasovacieho formulára, poštou alebo faxom - pozvánka z časopisu AT&P JOURNAL alebo priamo v JSP Slovakia s.r.o.
Monika Hauliková, tel.: 02/6030 1080, fax: 02/6030 1089, kontaktný e-mail: predaj@jsp.sk

Vstup na konferenciu je bezplatný!!!
Termín zaslania záväznej prihlášky do 15.6.2010.
Pre prihlásených účastníkov je účasť na konferencii, občerstvenie, obed a konferenčný zborník zdarma.