Program

Hlavní sál - MĚNÍCÍ SE SVĚT INSTRUMENTACE V ENERGETICE, CHEMII A PRŮMYSLU

· 9.00 – 9.30 : Zahájení a úvod konference
Ing. Petr Fukač, marketingový ředitel JSP, s.r.o.

· 9.35 – 10.20: Kam směřuje klasická energetika a renesance jaderné energetiky v ČR a v Evropě
Stručný popis kam směřuje česká klasická energetika, jaké nové zdroje se staví a připravují, jaké rekonstrukce elektráren probíhají a úvod o renesanci jaderné energetiky a vývoji připravované dostavby nových bloků jaderných elektráren. Informace o budoucích energetických potřebách ČR a Evropy a o tom jak se plánuje jejich zajištění. Informace kdo jsou a kam směřují hlavní hráči – firmy na poli energetiky v ČR a Evropě.
Ing. Stanislav Cieslar, šéfredaktor AF Power Agency a.s.

· 10.25 – 11.25: Instrumentace ONLINE (Informace & Inteligence, snímače a sítě)
Nové vlastnosti, které musí splňovat moderní čidla, senzory a přístroje, které jsou projektovány do moderních provozů a rekonstrukcí v energetice a průmyslu. Požadavky a potřeby z pohledu zákazníka. Vše od zadání pro měřicí okruh, jeho online objednání, online aplikační postupy instalace, nastavení čidel, komunikace – přenos informace HART, Profibus, bezdrátové sítě z pohledu koncového uživatele, sdílení informací, bezpečnostní řešení SIL v síťových aplikacích, inteligentní instrumentace zjednoduší údržbu
Ing. Petr Janele, vedoucí útvaru investičních dodávek JSP, s.r.o.

· 11.25 – 12.25 : Přestávka- oběd

· 12.25 – 13.10 : Moderní snímače teploty pro náročné, průmyslové a bezpečnostní aplikace
Technické, kvalitativní a legislativní požadavky na moderní snímače teploty používané v energetice, chemii a průmyslu. Prezentace nové řady modulárních teploměrů SilTemp 75 a jejich předností a vlastností. Dodávky celého řetězce pro měření teploty (jímka, teploměr, převodník, kalibrace,…)
Ing. Jarmil Bukovský, obchodní ředitel JSP, s.r.o. + Ing. Jaromír Janda, vývoj JSP, s.r.o. + Ing. Miroslav Svoboda, vývoj JSP, s.r.o.

· 13.15 – 14.15: Inteligentní průmyslové snímače tlaku a tlakové diference SIEMENS.
Parametry moderních snímačů tlaku a tlakové diference pro energetické zdroje a chemické a průmyslové provozy. Přehled produkce tlakových snímačů Siemens se zaměřením na oblast použití. Snímače tlaku a tlakové diference Sitrans P DSIII, jejich základní charakteristika, přehled přídavných komponent, problematika minimální, optimální a maximální diagnostiky. Použití v chemickém průmyslu a prostorách s nebezpečím výbuchu, reference a zkušenosti s provozem.
Ing. Ivan Šifta, area sales manager Siemens s.r.o.

· 14.15 – 14.35 Přestávka – coffee break

· 14.35 – 15.20 : Modern calibrators and possibilities to calibrate in a plant
(Moderní kalibrační technika a možnosti kalibrace přímo v provozu)
Představení moderních kalibračních přístrojů, požadavky na jejich vlastnosti. Přenosné kalibrátory, které umožňují kalibraci teploty přímo ve Vašich provozech.
Thomas Meth, SIKA GmbH + Ing. Jan Svoboda, product manager JSP, s.r.o.

· 15.25 – 16.25 : Význam metrologického ověřování a kalibrace snímačů teploty pro zabezpečení přesnosti měření
Kalibrace a pravidelné ověřování správnosti provozních i fakturačních měřidel se stává důležitou součástí přesnosti měření. Nepřesné snímače mohou snižovat kvalitu, zisk a spolehlivost měřeného procesu. Vysvětlení rozdílu mezi kalibrací snímačů a ověřením.
Ing. Pavel Urban, vedoucí výroby a kalibrační laboratoře JSP, s.r.o.


Akce v přísálí - NOVÉ TECHNOLOGIE + WORKSHOPY A DISKUSNÍ FORUM


V přísálí bude bohatá výstavka a ukázky přístrojů a technologií předních českých i světových výrobců z oblasti měření a regulace.

Po celou dobu konference bude v přilehlém salonku probíhat workshop s techniky a projektanty MaR, s odborníky na chemickou analýzu a celé systémy SKŘ, kde Vám rádi zodpovíme Vaše odborné dotazy a pomůžeme s řešením problémů z dané oblasti.