Program

8.00 – 9.00: Registrácia účastníkov, výstavka, raňajky

9.00 – 9.10: Zahájenie a úvod konferencie
Úvod konferencie a jej ciele, predstavenie partnerov, organizácia a priebeh konferencie,
krátka informácia o zmenách a novinkách vo firme JSP.
Ing. Peter Horňák – JSP Slovakia s. r. o.

Dopoludňajší blok prednášok

9.10 – 9.55: Meranie teploty skloviny a iných tavenín
Riešenie merania teploty taveniny skla, porovnanie vlastností rôznych typov snímačov a voľba najvhodnejšieho z nich, vrátane použitia safírovej ochrannej trubky.
Ing. Jarmil Bukovský – JSP, s. r. o.

9.55 – 10.40: Kontrolné panely, moderné nové riešenia
Výrobkové skupiny (regulátory teploty, polovodičové a mechanické relé, časové relé, monitory výkonu, zdroje napájanie, radové svorky), ktoré majú spoločného menovateľa: úspora času pri montáži, kompaktné rozmery a „užívateľsky priateľské“ riešenie.
Ing. Rastislav Myjavec, Ing. Eduard Bajuzik – OMRON Electronics s. r. o.

10.40 – 11.05: Prestávka – coffee break

11.05 – 11.50: Meranie teploty v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
Prostredie s nebezpečenstvom výbuchu z pohľadu snímačov teploty. Kategórie a značenie prostredia s nebezpečenstvom výbuchu, legislatívny rámec. Snímače teploty JSP v prevedení Exi a Exd.
Ing. Peter Horňák – JSP Slovakia s. r. o.

11.50 – 12.35: Prevodníky teploty
Význam použitia prevodníkov pri meraní teploty. Univerzálne programovateľné prevodníky, základný popis funkcie, diagnostika stavu, digitálna komunikácia prostredníctvom protokolu HART, programovanie kalibračných konštánt snímača do prevodníkov pre zvýšenie presnosti celého meracieho reťazca.
Ing. Václav Andr – JSP, s. r. o.

12.35 – 13.15: Prestávka – obed

Popoludňajší blok prednášok

13.15 – 14.00: Bezkontaktné meranie teploty – teória a prax
Princíp bezkontaktného merania teploty, výhody a nevýhody. Vplyv okolia na presnosť a spoľahlivosť merania. Výber vhodného snímača podľa meraného materiálu, meracieho rozsahu a okolitých podmienok. Priemyselné infračervené kamery – použitie, tipy a triky. Praktické ukážky.
Ing. Juraj Devečka – MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s. r. o.

14.00 – 14.45: Význam a zásady kalibrácie snímačov, význam akreditácie kalibračného laboratória
Význam a hlavné zásady kalibrácie snímačov teploty a tlaku používaných v energetike, zaistenie metrologickej konfirmácie a výber efektívnej cesty k zaisteniu nadväznosti. Možnosti a úskalia kalibrácie snímačov priamo v prevádzkových podmienkach. Informácie o akreditácii a základné pojmy, význam akreditácie pre laboratória a pre jeho zákazníka.
Ing. Jarmil Bukovský – JSP, s. r. o.

14.45: Diskusia a záver konferencie
Na záver sa uskutoční vylosovanie hodnotných cien pre účastníkov konferencie.

Sprievodné Akcie

Nové technológie, workshop a diskusné fórum
Počas doby konania konferencie bude v priľahlých priestoroch prebiehať výstavka a ukážka prístrojov a technológií popredných českých aj svetových výrobcov z hlavných oblastiach merania a regulácie a workshop s technikmi, kde Vám radi zodpovieme Vaše odborné otázky a pomôžeme s riešením problémov v danej oblasti.