Konference 2016 SK

Nové trendy v odbore merania a regulácie1. termín:  8. 9. 2016 Košice

2. termín:  22. 9. 2016 Senec (pri Bratislave)Vážená pani, vážený pán,

dovoľujeme si Vás pozvať na 5. ročník odbornej konferencie s názvom „Nové trendy v odbore merania a regulácie“, ktorú organizujeme v spolupráci s našimi partnermi, spoločnosti OMRON Electronics s. r. o.MICRO-EPSILON Czech Republic, spol. s. r. o. Mediálni partneri konferencie sú časopisy ATP JournalAUTOMA.

Rýchly rozvoj nových technológií so sebou prináša stále väčšie požiadavky na meranie a následné riadenie výrobných procesov. Význam presnosti, kvality a hlavne spoľahlivosti merania a funkčnej bezpečnosti naďalej rastie.

Tohtoročný ročník je venovaný najčastejšej meracej veličine v našom odbore – teplote.

Témy prednášok sú:

  • Meranie teploty skloviny a iných tavenín
  • Prevodníky teploty
  • Význam a zásady kalibrácie snímačov
  • Meranie teploty v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu
  • Bezkontaktné meranie teploty – teória a prax
  • Kontrolné panely, moderné nové riešenia

Veríme, že tohtoročný už piaty ročník odbornej konferencie, nadviaže na úspešné predchádzajúce konferencie. Kladie si rovnaký cieľ – vytvoriť odbornú platformu pre stretávanie užívateľov meracej a regulačnej techniky s výrobcami, dodávateľmi, projektantmi, vedeckými pracovníkmi a ďalšími odborníkmi, kde budeme nielen jednostranne odovzdávať najnovšie poznatky, ale aj diskutovať o problémoch a vzájomne si vymieňať skúsenosti.

Počas doby konania konferencie bude v priľahlých priestoroch prebiehať výstavka, ukážka prístrojov a technológií popredných českých aj svetových výrobcov z hlavných oblastí merania a regulácie a workshop s technikmi, kde Vám radi zodpovieme Vaše odborné otázky a pomôžeme s riešením problémov v danej oblasti.

Už od rána a v priebehu celého dňa je pre vás pripravené občerstvenie.

Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Peter Horňák
JSP Slovakia s. r. o.
Z organizačných dôvodov však prosíme o včasnú registráciu.
Uzávierka prihlášok je 2. 9. 2016 pre 1. termín a 15. 9. 2016 pre 2. termín!
Účastníci zaregistrovaní do uzávierky dostanú zborník akcie.

Pozvánku s prihláškou v PDF formáte si môžete stiahnuť tu.