Konference 2015 SK

Nové trendy v odbore merania a regulácie

 

21.5.2015 | Hotel Senec
Slnečné jazerá - Sever 2572, 903 01 Senec (pri Bratislave)

28.5.2015 | Hotel Košice
Moldavská cesta II. 51/2414, 040 11 Košice

 

Vážená pani, vážený pane,

dovoľujeme si Vás pozvať na 4. ročník odbornej konferencie s názvom „Nové trendy v odbore merania a regulácie“, ktorú organizujeme v konferenčnom centre Hotela Senec dňa 21. mája 2015 a hotela Košice dňa 28. mája 2015.

Rýchly rozvoj nových technológií so sebou prináša stále väčšie požiadavky na meranie a následné riadenie výrobných procesov. Význam presnosti, kvality a hlavne spoľahlivosti merania a funkčnej bezpečnosti naďalej rastie. Hlavnou témou tohtoročného ročníka je chemická analýza vody, páry a analýza spalín. Úvod do problematiky prednesie Ing. Jarmil Bukovský.  Druhý blok je venovaný problematike fakturačného merania prietoku, kalibračnej technikenovinkám prístrojov MaR.

Veríme, že tohtoročný už štvrtý ročník odbornej konferencie, nadviaže na úspešné predchádzajúce konferencie. Kladie si rovnaký cieľ - vytvoriť odbornú platformu pre stretávanie užívateľov meracej a regulačnej techniky s výrobcami, dodávateľmi, projektantmi, vedeckými pracovníkmi a ďalšími odborníkmi, kde budeme nielen jednostranne odovzdávať najnovšie poznatky, ale aj diskutovať o problémoch a vzájomne si vymieňať skúsenosti.


Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na Vašu účasť. 

Ing. Jozef Michna
JSP Slovakia s.r.o.

Ing. Peter Horňák
JSP Slovakia s.r.o.

 

 

  

Z organizačných dôvodov však prosíme o včasnú registráciu.
Uzávierka prihlášok je 15. 5. 2015 pre 1. termín a 22. 5. 2015 pre 2. termín!
Účastníci zaregistrovaní do uzávierky dostanú zborník akcie.
 
Pozvánku s prihláškou na stiahnutie nájdete tu (PDF – 0,7 MB).