Program

HLAVNÍ SÁL

 • 8.00 – 9.00 : Registrace účastníků, výstavka, snídaně
 • 9.00 – 9.10 : Zahájení a úvod konference
  Ing. Petr Fukač, MBA, JSP, s.r.o.
  Úvod konference a její cíle, představení partnerů, organizace a průběh konference, krátká informace o změnách a novinkách ve firmě JSP.
 • 9.10 – 9.20 : Představení Akademie měření a regulace AMAR
  Ing. Petr Fukač, MBA, JSP, s.r.o.
  Zahájení 1. ročníku Akademie měření a regulace AMAR, zaměřené na vzdělávání a výměnu zkušeností v oboru měření a regulace. Náplň činnosti AMAR. Představení odborného garanta, představení hlavních partnerů. Pozvánka na první akce akademie.

Dopolední blok přednášek:

 • 9.20 – 10.05: Význam chemické úpravy vody  v parovodním okruhu pro omezení koroze
  Snížení korozní aktivity v parovodním okruhu je nezbytné pro dosažení bezproblémového provozu. Minimalizace koroze omezuje také vznik úsad, které by způsobovaly buď zhoršení přestupu tepla nebo nebezpečnou korozi pod nánosy. Předpokladem je spolehlivý monitoring s maximálním využitím kvalitních on-line měření v okruhu.
  Ing. Pavel Hübner, CSc. - konzultant z oboru úprava vody
 • 10.05 – 10.45 : Kvalitní úprava vzorku pro kontinuální analýzu vody a páry
  Moderní koncepce řešení odběrů vzorků k analýze v energetických provozech, tlakové a teplotní úpravy, kontinuální měření, moderní typy analyzátorů pro následné hodnocení parametrů vody a páry.
  Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.
 • 10.45 – 11.15 : Přestávka – coffee break
 • 11.15 – 12.15 : Analyzátory plynu Siemens ve spalovacích procesechUplatnění analyzátorů v tepelných elektrárnách a teplárnách. Prezentace zahrnuje ochranu uhelných sil před vznícením uloženého uhlí, řízení spalovacího procesu, optimalizaci denitrifikace spalin, monitoring elektrostatických odlučovačů, optimalizace odsíření spalin, kontinuální emisní monitoring, měření vlhkosti spalin.
  Ing. Jan Pluhař, Siemens s.r.o. - Divize Industry Automation & Drive Technologies
 • 12.15 – 13.00 : Vzorkovací systém pre extračnú analýzu plynov
  Dôležité informacie pre návrh vhodného systému úpravy vzorky. Čo očakávame od samotnej úpravy vzorky, správny návrh funkčného systému a jeho základne komponenty.
  Ing. Jozef Michna, JSP, s.r.o.
 • 13.00 – 14.00 : Přestávka – oběd

Odpolední blok přednášek

 • 14.00 – 14.30 : Fakturační měření průtoku médií a tepla
  Principy měření, hlavní součásti sestavy měřicího okruhu, měření průtoku a tepla ve vodě a vodní páře, měření průtoku plynů, legislativní požadavky a předpoklady pro montáž měřicího okruhu.
  Ladislav Holík, JSP, s.r.o.
 •  14.30 – 15.00 : Novinky ve snímačích teploty a zajištění jejich návaznosti
  Stručné seznámení s novinkami v oblasti měření teploty, změnami v oblasti norem pro průmyslové snímače teploty. Možnosti zajištění návaznosti měřidel teploty.
  Ing. Pavel Urban, JSP, s.r.o.
 • 15.00 – 15.20 : Nové řady převodníků PR electronics
  Představení moderních převodníků a oddělovačů signálu řady 3000, kritéria pro výběr převodníku, rozvaha a posouzení skutečných požadavků aplikace.
  Ing. Antonín Vitvar, JSP, s.r.o.
 • 15.20 – 15.50 : Rychlé a spolehlivé spínače teploty a tlaku UEC
  Představení nové řady ONE SERIES SAFETY spínačů tlaku, tlakové diference a teploty s deklarací spolehlivosti SIL2/3. Vymezení použitelnosti pro snadné aplikace v nových bezpečnostních okruzích nebo pro jednoduchou modernizaci stávajících.
  Ing. Luděk Švandelík, JSP, s.r.o.
 • 15.50 : Diskuze a závěr konference
  Na závěr proběhne vylosování hodnotných cen pro účastníky konference.

AKCE V PŘÍSÁLÍNové technologie, workshopy a diskuzní fórum

 • V přísálí bude výstavka a ukázky přístrojů a technologií předních českých i světových výrobců z hlavních oblastí měření a regulace.
 • Po celou dobu konference bude v přilehlých prostorech probíhat workshop s techniky a projektanty MaR, kde Vám rádi zodpovíme Vaše odborné dotazy a pomůžeme s řešením problémů z dané oblasti.

Změna programu vyhrazena!