Konference 2014 – závěrečná zpráva

Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům, partnerům a pořadatelům sedmého ročníku odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace – Moderní instrumentace pro efektivní a bezpečné řízení procesů“, která se konala dne 20. února 2014 v Konferenčním centru City, Praha 4 Pankrác.

Hlavním pořadatelem byla společnost JSP, s.r.o. spolu s hlavním partnerem společností SIEMENS divize Industry Automation & Drive Technologies, časopisem All For Power a časopisem Automa.

Odborné konference se zúčastnilo 196 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie, průmyslu a z řad dodavatelů investičních celků.

V letošním již sedmém ročníku byl obsah zaměřen na představení moderní instrumentace a jejího využití pro efektivní a bezpečné řízení technologických procesů. Konference byla zpestřena přednáškou o vývoji evropské energetiky a  dále přednáškou Ing. Pohludky (specialisty z FTZÚ) o připravovaných změnách legislativy a norem v oblasti nevýbušných zařízení.

Sedmý ročník odborné konference navázal na předchozí ročníky zaměřené postupně na témata bezpečných obvodů, funkční bezpečnost SIL a využití bezdrátových technologií pro procesní měření, komplexní návrh měřicího okruhu tak, aby byly splněny všechny požadavky na funkčnost, kvalitu, bezpečnost a ekonomičnost měření, shrnutí požadavků na moderní instrumentaci a aplikace v odvětví energetiky, chemie a průmyslu, měření průtoku a hladiny v teorii a praxi.

Pořadatel: JSP, s.r.o.
Hlavní partner konference: Siemens IA&DT
Mediální partneři konference: časopis All For Power,  časopis AUTOMA

Na konferenci zazněly přednášky:

 • Zahájení a úvod konference
  Ing. Petr Fukač, marketingový ředitel JSP, s.r.o.
 • Kam směřuje evropská energetika?
  Potřeba a soběstačnost ČR v elektrické energii, vhodnost zelené energie, situace ve výstavbě a retrofitech ČEZu, vývoj v jaderné energetice (Temelín, Dukovany,…), hrozba Blackoutů a ochrana ČR před nimi, vývoj v teplárenství, možné zhoršení limitů po roce 2016 = zavedení BREF a BAT.
  Ing. Stanislav Cieslar, člen představenstva AF Power agency, a.s. a šéfredaktor časopisu All for Power
 • Aplikace snímačů teploty v energetice a průmyslu z pohledu přesnosti, bezpečnosti a spolehlivosti
  Příspěvek se zabývá výběrem vhodných snímačů a jejich instalací pro aplikace v energetice.  Pro splnění požadavků na přesnost, stabilitu a bezpečnost celé soustavy měření teploty je zapotřebí prověřit celou sestavu měření od výběru vhodného odběrového místa, konstrukce teploměrné jímky, principu měření, přes zpracování signálu až po dokumentaci.  Bude také zmíněna volba měřicího řetězce s ohledem na požadovaný stupeň funkční bezpečnosti SIL a význam kalibrace na dodržení přesnosti měření.
  V závěru bylo zmíněno několik praktických rad na vybraných konkrétních aplikacích měření teploty ze stávajících tuzemských, zahraničních projektů a to jak HRSG (PPC Počerady; CCGT Mellach Rakousko; NT a KU2 Egypt), tak i klasických zdrojů  (probíhající KO EPR).
  Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.
 • Moderní přístroje a nové řady snímačů firmy Siemens
  Hmotnostní průtokoměry řady FC400, vysoce přesné a kompaktní, minimální vestavná délka. Sitrans P500, nová řada snímačů tlaku pro nejvyšší nároky na přesnost a stabilitu. Hladinoměry, nové reflexní a bezkontaktní radary.
  Ing. Ivan Šifta, Siemens s.r.o. - Divize Industry Automation & Drive Technologies
 • Instrumentace od projektu přes dodávky a montáž až po najetí - koncepce, návrh a instalace polní instrumentace pro energetiku a průmysl
  Zásady řešení polní instrumentace pro výstavbu nových zdrojů a rekonstrukce stávajících zdrojů z pohledu zajištění kvality, přesnosti, spolehlivosti, bezpečnosti měření. Optimalizace celkových nákladů v jednotlivých etapách realizace investiční akce. Kritéria použití moderní komunikace v projektech instrumentace. Osvětlení technologických celků (výpočtový model osvětlení a projekční řešení). Ukázky aplikace těchto poznatků při výstavbě nových zdrojů a retrofitů ČEZu i zahraničních projektů.
  Ing. Petr Janele + Ing. Petr Fukač, JSP, s.r.o.
 • Připravovaná legislativa a normy v oblasti nevýbušných zařízení a zkušenosti z provozu
  Stručné seznámení s novou směrnicí ATEX s platností v roce 2014 a další změny v legislativě – připravuje se vydání několika nových norem. Představení návrhu nové normy „power i“ – jiskrově bezpečná zařízení s podstatně vyšším výkonem, nová norma na zařazování prostorů a další. Video ukázka výbuchu se simulací příčin a následků.
  Ing. Jan Pohludka, FTZÚ Radvanice
 • Aplikace moderního systému chemické analýzy vody a páry
  Funkce, parametry a zásady návrhu systému chemické analýzy. Referenční instalace PPC EPC Počerady Zkušenosti z dodávek, montáže, najetí a provozu.
  Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.
 • Modulární řada oddělovačů pro aplikace v Ex prostředí s certifikací SIL2
  Představení uceleného řešení oddělovačů pro rozhraní signálů MaR do prostředí s nebezpečím výbuchu. Převodníky, oddělovače a napájecí moduly řady 9000 jsou určené pro náročné aplikace, mají možnost záložního napájení, systém napájení z lišty, Full Assessment certifikaci SIL2.
  Ing. Jan Svoboda, JSP, s.r.o. 

V prostorách konferenčního centra byla instalována bohatá výstava novinek a produktů MaR, která byla přehledně členěna sekcí dle oborů a veličin a samostatnou expozici produktů hlavního partnera konference.
Rovněž zde bylo otevřeno konzultační centrum, kde technici, projektanti a odborníci na IC odpovídali na odborné dotazy.

Organizační výbor konference:

Ing. Jiří Lenděl – ředitel JSP, s.r.o.
Ing. Petr Fukač – marketingový ředitel JSP
Ing. Jarmil Bukovský – obchodní ředitel JSP, s.r.o.
Ing. Jaromír Janda – vedoucí vývoje JSP, s.r.o.
Ing. Josef Mádlík – manažer konference JSP, s.r.o.

Návštěvnost konference 2014:

Spolu s přednášejícími a autory jednotlivých přednášek věříme, že vize, zkušenosti a názory prezentované v průběhu konference a uvedené ve sborníku konference, Vám napomohou k řešení Vašich každodenních problémů spojených s tvorbou a údržbou měřicích systémů a okruhů a ke stanovení dalších rozvojových projektů v této oblasti.

Jsme přesvědčeni, že se podařilo naplnit dlouhodobý hlavní cíl konference - vybudovat platformu pro setkávání odborníků z řad:

 • uživatelů měřicí a regulační techniky (MaR techniků a manažerů z odvětví energetiky, chemie, petrochemie a průmyslu)
 • výrobců a dodavatelů měřicí a regulační techniky
 • projekčních a konzultačních firem
 • odborníků na měřicí a regulační technologie

Těšíme se na setkání s Vámi opět u příležitosti dalšího ročníku konference JSP.

Ing. Petr Fukač
JSP Měření a regulace

Závěrečnou zprávu ve formatu PDF si můžete stáhnout ZDE.

Fotodokumentace z průběhu: