Program

HLAVNÍ SÁLModerní instrumentace pro efektivní a bezpečné řízení procesů

 • 8.00 – 9.00 : Registrace účastníků, výstavka, snídaně
 • 9.00 – 9.15 : Zahájení a úvod konference
  Ing. Petr Fukač, JSP, s.r.o.

Dopolední blok přednášek:

 • 9.15 – 9.45: Kam směřuje evropská energetika?
  Potřeba a soběstačnost ČR v elektrické energii, vhodnost zelené energie, situace ve výstavbě a retrofitech ČEZu, vývoj v jaderné energetice (Temelín, Dukovany,…), hrozba Blackoutů a ochrana ČR před nimi, vývoj v teplárenství, možné zhoršení limitů po roce 2016 = zavedení BREF a BAT.
  Ing. Stanislav Cieslar, člen představenstva AF Power agency, a.s. a šéfredaktor časopisu All for Power
 • 9.45 – 10.30 : Aplikace snímačů teploty v energetice a průmyslu z pohledu přesnosti, bezpečnosti a spolehlivosti
  Příspěvek se zabývá výběrem vhodných snímačů a jejich instalací pro aplikace v energetice.  Pro splnění požadavků na přesnost, stabilitu a bezpečnost celé soustavy měření teploty je zapotřebí prověřit celou sestavu měření od výběru vhodného odběrového místa, konstrukce teploměrné jímky, principu měření, přes zpracování signálu až po dokumentaci.  Bude také zmíněna volba měřicího řetězce s ohledem na požadovaný stupeň funkční bezpečnosti SIL a význam kalibrace na dodržení přesnosti měření.
  V závěru bude zmíněno několik praktických rad na vybraných konkrétních aplikacích měření teploty ze stávajících tuzemských, zahraničních projektů a to jak HRSG (PPC Počerady; CCGT Mellach Rakousko;
  NT a KU2 Egypt), tak i klasických zdrojů  (probíhající KO EPR).
  Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.
 • 10.30 – 11.00 : Přestávka – coffee break
 • 11.00 – 12.00 : Moderní přístroje a nové řady snímačů firmy Siemens
  Hmotnostní průtokoměry řady FC400, vysoce přesné a kompaktní, minimální vestavná délka. Sitrans P500, nová řada snímačů tlaku pro nejvyšší nároky na přesnost a stabilitu. Hladinoměry, nové reflexní a bezkontaktní radary.
  Ing. Ivan Šifta, Siemens s.r.o. - Divize Industry Automation & Drive Technologies
 • 12.00 – 13.00 : Instrumentace od projektu přes dodávky a montáž až po najetí - koncepce, návrh a instalace polní instrumentace pro energetiku a průmysl
  Zásady řešení polní instrumentace pro výstavbu nových zdrojů a rekonstrukce stávajících zdrojů z pohledu zajištění kvality, přesnosti, spolehlivosti, bezpečnosti měření. Optimalizace celkových nákladů v jednotlivých etapách realizace investiční akce. Kritéria použití moderní komunikace v projektech instrumentace. Osvětlení technologických celků (výpočtový model osvětlení a projekční řešení). Ukázky aplikace těchto poznatků při výstavbě nových zdrojů a retrofitů ČEZu i zahraničních projektů.
  Ing. Petr Janele + Ing. Petr Fukač, JSP, s.r.o.
 • 13.00 – 14.00 : Přestávka – oběd

Odpolední blok přednášek

 • 14.00 – 15.00 : Připravovaná legislativa a normy v oblasti nevýbušných zařízení a zkušenosti z provozu
  Stručné seznámení s novou směrnicí ATEX s platností v roce 2014 a další změny v legislativě – připravuje se vydání několika nových norem. Představení návrhu nové normy „power i“ – jiskrově bezpečná zařízení s podstatně vyšším výkonem, nová norma na zařazování prostorů a další. Video ukázka výbuchu se simulací příčin a následků.
  Ing. Jan Pohludka, FTZÚ Radvanice
 •  15.00 – 15.30 : Aplikace moderního systému chemické analýzy vody a páry
  Funkce, parametry a zásady návrhu systému chemické analýzy. Referenční instalace PPC EPC Počerady Zkušenosti z dodávek, montáže, najetí a provozu.
  Ing. Matouš Lískovec, ŠKODA PRAHA Invest + David Holman, JSP, s.r.o.
 • 15.30 – 16.00 : Modulární řada oddělovačů pro aplikace v Ex prostředí s certifikací SIL2
  Představení uceleného řešení oddělovačů pro rozhraní signálů MaR do prostředí s nebezpečím výbuchu. Převodníky, oddělovače a napájecí moduly řady 9000 jsou určené pro náročné aplikace, mají možnost záložního napájení, systém napájení z lišty, Full Assessment certifikaci SIL2.
  Ing. Jan Svoboda, JSP, s.r.o.
 • 16.00 – 16.30 : Diskuze a závěr konference
  Na závěr proběhne vylosování hodnotných cen pro účastníky konference.

AKCE V PŘÍSÁLÍ(NOVÉ TECHNOLOGIE + WORKSHOPY A DISKUSNÍ FORUM)

 • V přísálí bude výstavka a ukázky přístrojů a technologií předních českých i světových výrobců z oblasti hlavních oborů měření a regulace.
 • Po celou dobu konference bude v přilehlých prostorech probíhat workshop s techniky a projektanty MaR, kde Vám rádi zodpovíme Vaše odborné dotazy a pomůžeme s řešením problémů z dané oblasti.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!