Konference 2012 - Závěrečná zpráva

Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům, partnerům a pořadatelům šestého ročníku odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace – Měření hladiny v teorii a praxi “, která se konala dne 25. října 2012 v Konferenčním centru City, Praha 4 Pankrác.

Hlavním pořadatelem byla společnost JSP, s.r.o. spolu s hlavním partnerem společností SIEMENS divize Industry Automation & Drive Technologies, časopisem All For Power, časopisem Automa a další desítkou významných firem z oboru měření a regulace.

 

Odborné konference se zúčastnilo bezmála 180 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie, průmyslu a z řad dodavatelů investičních celků.

Šestý ročník konference byl zaměřen na měření hladiny jako součásti řízení, monitorování a technické diagnostiky a bezpečnosti energetických, technologických a ekologických procesů. Část konference byla pro zpestření věnována úvaze o vývoji energetiky a renesanci jaderné energetiky v ČR a přednáškám zaměřeným na veličiny teplota a chemická analýza vody a páry.

Letošní 6. ročník odborné konference navázal na předchozí ročníky zaměřené postupně na témata bezpečných obvodů, funkční bezpečnost SIL a využití bezdrátových technologií pro procesní měření, komplexní návrh měřicího okruhu tak, aby byly splněny všechny požadavky na funkčnost, kvalitu, bezpečnost a ekonomičnost měření, shrnutí požadavků na moderní instrumentaci a aplikace v odvětví energetiky, chemie a průmyslu a loňský ročník zaměřený na měření průtoku v teorii a praxi.

  

Partnery konference byly tyto společnosti:

  JSP, s.r.o.
  Siemens IA&DT
  PR Electronics
  Danfoss
  Micronics
  Testo

 


časopis All For Power
SIKA GmbH
Aquametro AG
SICK 
GWF 
 

 


časopis AUTOMA
Ekorex 
OMRON
Thermoelectra
LAPP GROUP
 

 

Na konferenci zazněly tyto přednášky:

• Zahájení a úvod konference.
Ing. Petr Fukač, marketingový ředitel JSP, s.r.o.

Měření hladiny - přehled principů a použití
Přehled principů měření hladiny kapalných a sypkých látek, vlastnosti jednotlivých typů hladinoměrů a příklady aplikací.
Doc. Karel Kadlec, CSc., Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

Měření hladin kapalin a sypkých látek, měření rozhraní kapalin v praxi
Využití různých principů měření hladin v praxi, instalace, vhodnost použití, volba snímače hladiny dle aplikace.
Ing. Roman Kratochvíl, JSP, s.r.o.

Moderní technika měření hladin pro standardní i extrémní podmínky
Přehled nejfrekventovanějších řešení měření hladin s přihlédnutím k provozním, aplikačním ekonomickým podmínkám. Přehled aktuálního portfolia hladinoměrné techniky SIEMENS.
Novinky v sortimentu, trendy, reference aplikací pro časté i speciální provozní podmínky.
Ing. Ivan Šifta + Filip Tůma, Siemens, s.r.o. – Divize Industry Automation & Drive Technologies

Monitoring úniku ropných látek v kapalinách
Bezkontaktní měření úniku ropných látek, praktické aplikace.
Ing. Jaromír Janda + David Holman, JSP, s.r.o.

Vážně i nevážně o budoucnosti jaderné energetiky Evropě, stress testy a co „vymyslí“ Evropská komice dál?
Informace o směřování jaderné energetiky v Česku a Evropě po předložení výsledků stress testů jaderných elektráren v jednotlivých členských státech Evropy.
Ing. Stanislav Cieslar – člen představenstva AF Power Agency

Inteligentní a robustní snímače teploty pro náročné průmyslové aplikace
Zásady správných aplikací snímačů teploty v energetice a průmyslu z hlediska kvality, spolehlivosti a bezpečnosti – praktické příklady
Ing. Jarmil Bukovský + Ing. Miroslav Svoboda, JSP, s.r.o. 

Komplexní řešení moderních systémů chemické analýzy a úpravy vzorku v energetice a průmyslu
Moderní koncepce řešení chemické analýzy vody a páry v energetických provozech.
Řešení odběrů vzorků, tlakové a teplotní úpravy vzorku, kontinuální měření, moderní typy analyzátorůa následné vyhodnocení parametrů vody a páry.
Ing. Petr Fukač, JSP, s.r.o.

 

 

V přísálí byly instalovány výstavy výrobků partnerských firem.

Rovněž zde bylo otevřeno konzultační centrum, kde technici, projektanti a odborníci na IC odpovídali na odborné dotazy.

 

Organizační výbor konference:

Ing. Jiří Lenděl – ředitel JSP
Ing. Petr Fukač – marketingový ředitel JSP
Ing. Jarmil Bukovský – obchodní ředitel JSP
Ing. Jaromír Janda – vedoucí vývoje JSP
Ing. Josef Mádlík – manažer konference, JSP
Simona Schneiderová – asistentka JSP

 

Návštěvnost konference 2012:

 


Spolu s přednášejícími a autory jednotlivých přednášek věříme, že vize, zkušenosti a názory prezentované v průběhu konference a uvedené ve sborníku konference, Vám napomohou k řešení Vašich každodenních problémů spojených s tvorbou a údržbou měřicích systémů a okruhů a ke stanovení dalších rozvojových projektů v této oblasti.

Jsme přesvědčení, že se podařilo naplnit hlavní cíl této konference - vybudovat platformu pro setkávání odborníků z řad:

  • uživatelů měřicí a regulační techniky (MaR techniků a manažerů z odvětví energetiky, chemie, petrochemie a průmyslu)
  • výrobců a dodavatelů měřicí a regulační techniky
  • projekčních a konzultačních firem
  • odborníků na měřicí a regulační technologie

 

Těšíme se na setkání s Vámi opět u příležitosti sedmého ročníku této konference.

Ing. Petr Fukač
Marketingový ředitel JSP 

 

Závěrečnou zprávu ve formatu PDF si můžete stáhnout ZDE.

 

Fotodokumentace z průběhu konference: