Program

Hlavní sál - MĚŘENÍ HLADINY V TEORII A PRAXI

• 8.00 – 9.00 : Registrace účastníků, výstavka

• 9.00 – 9.15 : Zahájení a úvod konference
Ing. Petr Fukač, JSP, s.r.o.

Dopolední blok přednášek

• 9.20 – 10.20 : Měření hladiny - přehled principů a použití
Přehled principů měření hladiny kapalných a sypkých látek, vlastnosti jednotlivých typů hladinoměrů a příklady aplikací.
Doc. Karel Kadlec, CSc., Ústav fyziky a měřicí techniky, VŠCHT Praha

• 10.25 – 11.25 : Měření hladin kapalin a sypkých látek, měření rozhraní kapalin v praxi
Využití různých principů měření hladin v praxi, instalace, vhodnost použití, volba snímače hladiny dle aplikace.
Ing. Roman Kratochvíl, JSP, s.r.o.

• 11.30 – 12.30 : Přestávka- oběd

• 12.35 – 13.35 : Moderní technika měření hladin pro standardní i extrémní podmínky
Přehled nejfrekventovanějších řešení měření hladin s přihlédnutím k provozním, aplikačním a ekonomickým podmínkám. Přehled aktuálního portfolia hladinoměrné techniky SIEMENS. Novinky v sortimentu, trendy, reference aplikací pro časté i speciální provozní podmínky.
Ing. Ivan Šifta + Filip Tůma, Siemens s.r.o. - Divize Industry Automation & Drive Technologies

• 13.40 – 14.20 : Monitoring úniku ropných látek v kapalinách
Bezkontaktní měření úniku ropných látek, praktické aplikace.
Ing. Jaromír Janda + David Holman, JSP, s.r.o.

• 14.25 – 14.40 : Přestávka – coffee break

Odpolední blok přednášek

• 14.45 – 15.15 : Vážně i nevážně o budoucnosti jaderné energetiky v Evropě, stress testy a co „vymyslí“ Evropská komise dál?
Informace o směřování jaderné energetiky v Česku a Evropě po předložení výsledků stress
testů jaderných elektráren v jednotlivých členských státech Evropy.
Ing. Stanislav Cieslar, člen představenstva AF Power agency, a.s. a šéfredaktor časopisu All for Power

• 15.20 – 15.50 : Inteligentní a robustní snímače teploty pro náročné průmyslové aplikace
Zásady správných aplikací snímačů teploty v energetice a průmyslu z hlediska kvality, spolehlivosti a bezpečnosti – praktické příklady
Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.

• 15.55 – 16.30 : Komplexní řešení moderních systémů chemické analýzy a úpravy vzorku v energetice a průmyslu
Moderní koncepce řešení chemické analýzy vody a páry v energetických provozech. Řešení odběrů vzorků,
tlakové a teplotní úpravy vzorku, kontinuální měření, moderní typy analyzátorů a následné vyhodnocení
parametrů vody a páry.
David Holman + Ing. Petr Fukač, JSP, s.r.o.

• 16.30 : Diskuze a závěr konference
Na závěr proběhne vylosování hodnotných cen pro účastníky konference.

Akce v přísálí - NOVÉ TECHNOLOGIE + WORKSHOPY A DISKUSNÍ FORUM

V přísálí bude výstavka a ukázky přístrojů a technologií předních českých i světových výrobců z oblasti
měření a regulace.

Po celou dobu konference bude v přilehlých prostorech probíhat workshop s techniky a projektanty MaR,
kde Vám rádi zodpovíme Vaše odborné dotazy a pomůžeme s řešením problémů z dané oblasti.

Změna programu vyhrazena.