Závěrečná zpráva

ODBORNÁ KONFERENCE 2008 – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA .pdf

ODBORNÁ KONFERENCE 2008 – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

Děkujeme všem návštěvníkům, účastníkům a pořadatelům druhého ročníku odborné konference „Nové trendy v oboru měření a regulace – bezdrátové aplikace, přesnost a spolehlivost měřeníkonané dne 4. září 2008 v Praze v Kongresovém centru Na Homolce.

Pořadatelem byla společnost JSP, s.r.o. spolu s mediálním partnerem - časopisem AUTOMA a další desítkou významných firem z oboru měření regulace.

Odborné konference se zúčastnilo bezmála 200 odborníků z oblasti měření a regulace, zejména z energetiky, chemie a petrochemie a z řad dodavatelů investičních celků.

Rychlý rozvoj nových technologií s sebou přináší stále větší požadavky na měření a následné řízení výrobních procesů. Význam přesnosti, kvality a zejména spolehlivosti měření, regulace a řízení je stále rostoucím faktorem dnešní doby. Stejně jako do ostatních oblastí i do tohoto oboru pronikají nejmodernější technologie komunikace a přenosu signálu = bezdrátové (wireless) aplikace.
Proto jsme se rozhodli druhý ročník odborné konference zaměřit právě tímto směrem a najít i vzájemné provázaní mezi: Moderními metodami komunikace – wireless aplikacemi, přesností, spolehlivostí a bezpečností aplikací – standardy SIL.

Letošní MaR konference úspěšně navázala na loňský ročník a daří se vytvářet odbornou platformu pro setkání uživatelů měřicí a regulační techniky s výrobci, dodavateli, projektanty, vědeckými pracovníky i dalšími odborníky, kde budeme nejen jednostranně sdělovat nejnovější poznatky, ale i diskutovat o problémech a vzájemně si vyměňovat zkušenosti.

Konference probíhala ve dvou paralelních sekcích:

· Sekce A –„Trendy v měření a regulaci neelektrických veličin“ byla zaměřena na nové trendy v oboru a lze ji nazvat teoretickou či vizionářskou sekcí

· Sekce B – „Nové technologie + workshopy“ byla praktickou částí konference, kde byla vybraná témata dále rozpracována a doplněna workshopy, diskusí a praktickými ukázkami


Partnery konference byly tyto společnosti:
JSP, s.r.o.
časopis AUTOMA
TUV SUD Czech s.r.o.
VUT Brno
Emerson Process Management (CZ, D, NL)
PR Electronics (DK)
ControlTech, s.r.o. (SPEL, spol. s r.o.)
Rockwell Automation
BD Sensors, s.r.o.
TURCK, s.r.o.
TECHNOPROCUR, s.r.o.
Parker Hannifin, s.r.o.


Na konferenci zazněly této přednášky:
Sekce A

 1. Zahájení a úvod konference - Ing. Petr Fukač, JSP, s.r.o.
 1. Funkční bezpečnost – základní požadavky - Ing. Karel Špirk, TUV SUD Czech s.r.o., pobočka Plzeň
 1. SIL2 certification via Full Assessment - Martin Lind, PR electronics A/S (DK)
 1. Safety Instrumented Systems technologies for the process industry - Gerhard Tiepolt, Emerson Process Management (D)
 1. Integrace bezpečného řídicího systému s klasickým řídicím systémem - Petr Mikšovský, ControlTech, s.r.o. + Ing. Marian Šimo Rockwell Automation
 1. Bezdrátové komunikační standardy - Ing. Ondřej Hynčica, VUT Brno
 1. Bezdrátová senzorová síť JSP S-Wi - Ing. Jaromír Janda, JSP, s.r.o.
 1. Wireless Technology for Process Industry Applications – No Wires, No Limits! - Johan Schroevers, Emerson Process Management (NL)
 1. Projektové řízení JSP - nástroj řízení realizace SKŘ investičních akcí - Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.

Sekce B

 1. Využití bezdrátové komunikace pro parametrizaci a sledování stavu snímačů fyzikálních veličin - Libor Šimoník, BD SENSORS, s.r.o.
 1. Aplikace bezdrátové sítě S-Wi HART a komunikátoru HART EasySET - Ing. Jaromír Janda, JSP, s.r.o.
 1. Bezdrátová řešení přenosu signálu DX70/DX80 - Ing. Jan Svárovský, TURCK, s.r.o.
 1. Prodejní konfigurátor JSP - Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.
 1. System 9000 with SIL2 - Martin Lind, PR electronics A/S (DK)
 1. Nejistoty při měření teploty - Ing. Pavel Urban, JSP, s.r.o.
 1. Praktické příklady on-line analytického monitoringu okruhů voda/pára - Ing. Josef Pišan, TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o
 1. Integrované měřicí příruby - Jan Neubert, Parker Hannifin, s.r.o.

V přísálí byly instalovány výstavy těchto firem:
- JSP
- EMERSON PROCESS MANAGEMENT
- Rockwell Automation
- Parker Hannifin
- TURCK
- BD Sensors
- Technoprocur

Organizační výbor konference:
Ing. Petr Fukač – marketingový ředitel JSP fukac@jsp.cz 603 192 042
Ing. Jarmil Bukovský – obchodní ředitel JSP bukovsky@jsp.cz 604243133
Ing. Petr Bartošík – šéfredaktor časopisu Automa petr.bartosik@fccgroup.cz 603 847 025
Ing. Jiří Lenděl – ředitel JSP
Ing. Jaromír Janda – vedoucí vývoje JSP janda@jsp.cz 603 719 969
Simona Schneiderová – asistentka schneiderova@jsp.cz 475 208 650

Segmenty návštěvníků konference 2008:

 Spolu s přednášejícími a autory jednotlivých přednášek věříme, že vize, zkušenosti a názory prezentované v průběhu konference a uvedené ve sborníku konference, Vám napomohou k řešení Vašich každodenních problémů spojených s tvorbou a údržbou měřicích systémů a okruhů a ke stanovení dalších rozvojových projektů v této oblasti.

Jsme přesvědčení, že se podařilo naplnit hlavní cíl této konference - vybudovat platformu pro setkávání odborníků z řad:

 • uživatelů měřicí a regulační techniky (MaR techniků a manažerů z odvětví energetiky, chemie, petrochemie a průmyslu)
 • výrobců a dodavatelů měřicí a regulační techniky
 • projekčních a konzultačních firem
 • odborníků na měřicí a regulační technologie

Těšíme se na setkání s Vámi opět u příležitosti třetího ročníku této konference.

                                                Ing. Petr Fukač    
   JSP Měření a regulace    
   fukac@jsp.cz