Program

Sekce A - TRENDY V MĚŘENÍ A REGULACI NEELEKTRICKÝCH VELIČIN

· 9.00 – 9.45 : Zahájení a úvod konference
Ing. Petr Fukač, marketingový ředitel JSP, s.r.o.

· 9.45 – 10.30 : Funkční bezpečnost - základní požadavky
Teoretický úvod do problematiky, legislativní rámec, základní termíny, definice úrovně bezpečnostní integrity SIL, analýza rizik, certifikace,...
Ing. Karel Špirk, TUV SUD Czech s.r.o., pobočka Plzeň

· 10.30 – 11.15 : SIL2 certification via Full Assessment
Prezentace vysvětluje rozdíl mezi pojmy “Suitable for SIL2” a “Full Assessment certified”.
Martin Lind, PR electronics A/S (DK)

· 11.15 – 11.30 : Přestávka – coffee break

· 11.30 – 12.15 : Safety Instrumented Systems technologies for the process industry
V přednášce bude uveden přehled hlavních požadavků bezpečnostní normy IEC 61511 a způsob jak moderní polní instrumentace, řídicí prvky a výpočetní technika může podpořit splnění požadavků této normy.
Gerhard Tiepolt, Emerson Process Management (D)

· 12.15 – 13.00 : Integrace bepzečného řídicího systému s klasickým řídicím systémem
Prezentace se bude zabývat řešením problematiky funkční bezpečnosti na HW a SW produktech společnosti Rockwell Automation.
Petr Mikšovský, ControlTech, s.r.o. + Ing. Marian Šimo Rockwell Automation

· 13.00 – 13.45 : Přestávka- oběd

· 13.45 – 14.30 : Bezdrátové komunikační standardy
Teoretický úvod do problematiky, stručný přehled možností, pásma, standardy…
Ing. Ondřej Hynčica, VUT Brno


· 14.30 – 15.15 : Bezdrátová senzorová síť JSP S-Wi
Představení nového řešení zabezpečené bezdrátové senzorové sítě společnosti JSP určené pro bezdrátové propojení snímačů a převodníků vybavených sériovým komunikačním rozhraním HART/RS232/RS485.
Ing. Jaromír Janda, JSP, s.r.o.

· 15.15 – 16.00 : Wireless Technology for Process Industry Applications – No Wires, No Limits!
Moderní bezdrátové technologie, pokud jsou správně použity, nabízejí manažerům nové nástroje k optimalizaci technologických procesů tím, že překonávají cenové bariéry spojené se sběrem většího množství procesních a hodnotových informací.
Johan Schroevers, Emerson Process Management (NL)

· 16.00 – 16.45 : Projektové řízení JSP - nástroj řízení realizace SKŘ investičních akcí
Kvalitní management projektů a realizace SKŘ velkých investičních akcí vyžaduje výkonné prostředky projektového řízení. Přednáška prezentuje modul projektového řízení JSP implementovaný jako součást informačního systému.
Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.Sekce B - NOVÉ TECHNOLOGIE + WORKSHOPY A PRAKTICKÁ ČÁST

· 9.45 – 10.30 : Využití bezdrátové komunikace pro parametrizaci a sledování stavu snímačů fyzikálních veličin
Využití komunikace ZigBee, využití komunikace Bluetooth, předvedení možností funkčních přístrojů.
Libor Šimoník, BD SENSORS, s.r.o.

· 10.30 – 11.15 : Aplikace bezdrátové sítě S-Wi HART a komunikátoru HART EasySET
Předvedení bezdrátové sítě S-Wi HART a univerzálního HART komunikátoru s plnou podporou všech registrovaných HART přístrojů.
Ing. Jaromír Janda, JSP, s.r.o.

· 11.15 – 11.30 : Přestávka – coffee break

· 11.30 – 12.15 : Bezdrátová řešení přenosu signálu DX70/DX80
Stručný popis, technické vlastnosti produktu, výhody bezdrátového přenosu, funkční princip, provedení pouzdra, příklady použití, praktická ukázka.
Ing. Jan Svárovský, TURCK, s.r.o.

· 12.15 – 13.00 : Prodejní konfigurátor JSP
Předvedení a praktické ukázky nového SW nástroje pro sestavení vhodné konfigurace projektovaných a objednávaných výrobků, určeného pro zákazníky a projektanty.
Ing. Jarmil Bukovský, JSP, s.r.o.

· 13.00 – 13.45 : Přestávka- oběd

· 13.45 – 14.30 : System 9000 with SIL2
První schválená řada Ex přístrojů se SIL2, certifikovaná formou “Full Assessment Certification”.
Martin Lind, PR electronics A/S (DK)


· 14.30 – 15.15 : Nejistoty při měření teploty
Stručný přehled faktorů ovlivňujících nejistotu měření průmyslovými snímači teploty, možnosti eliminace zdrojů nejistoty.
Ing. Pavel Urban, JSP, s.r.o.

· 15.15 – 16.00 : Praktické příklady on-line analytického monitoringu okruhů voda/pára
Představení několika zajímavých příkladů realizovaných akcí komplexního monitoringu okruhů voda/pára. U jedné z prezentovaných akcí bude popsáno i řešení s vloženým meziokruhem demivody pro chlazení vzorků, použitým kvůli minimalizaci korozních procesů v chladičích vzorků.
Ing. Josef Pišan, TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.

· 16.00 – 16.45 : Integrované měřící příruby
Primární úlohou těchto systémů je výrazné zvýšení bezpečnosti impulzních potrubí, dramatické snížení počtu spojů, zrychlení montáže.
Jan Neubert, Parker Hannifin, s.r.o.