Program

9.00 - 9.30 Zahájení a úvod konference
Ing. Petr Fukač, marketingový ředitel JSP,s.r.o.

SEKCE A – Trendy v měření a regulaci neelektrických veličin

9.30 - 10.15   Měření teploty - nestandardní aplikace, vysokoparametrové aplikace
Teplota je v praxi nejčastěji měřená veličina a principy měření jsou všeobecně známé. V této přednášce se proto zaměříme na nestandardní a vysokoparametrové aplikace snímání teploty jako je například kontaktní měření teploty v roztavené sklovině, měření teploty silně abrazivních látek (mleté uhlí, cement,…), chemicky agresivních látek a zajímavé aplikace plášťových termočlánků.
Další důležitou součástí speciálních aplikací v chemickém průmyslu, teplárenství a energetice jsou jímky pro snímače teploty.
Ing. Jarmil Bukovský obchodní ředitel JSP,s.r.o a Ing. Miroslav Svoboda vedoucí vývoje JSP, s.r.o.

10.15 - 10.35   Nové komunikační nástroje pro usnadnění práce s polní instrumentací.
Představení nového ručního HART konfigurátoru a komunikační interface pro převodníky a snímače vybavené HART komunikací a ukázka nových cenově zajímavých LHP převodníků teploty s dálkovou komunikací a inovovaného komunikačního software pro PC. Upoutávka pro workshop, který proběhne v sekci B.
Ing. Jaromír Janda, vedoucí vývoje elektro, JSP,s.r.o.

10.35 - 10.50   Přestávka - coffee break

10.50 - 12.00   Bezpečné obvody do prostředí s nebezpečím výbuchu (nová legislativa)
Seznámení posluchačů s nově budovaným celosvětovým certifikačním systémem pro nevýbušná elektrická zařízení, novými požadavky na obvody v prostorech s nebezpečím výbuchu, které jsou realizovány klasickými elektrickými obvody, optickými kabely a bezdrátovými přenosy a požadavky na bezpečnostní obvody (použité pro ochranu proti výbuchu) z hlediska hodnocení jejich provozní (funkční) spolehlivosti. Součástí přednášky bude zároveň seznámení s nově vydanými normami a normami, které v této oblasti vyjdou v dohledné době.
Ing. Jan Pohludka, konzultant FTZÚ Radvanice


12.0 - 13.00   Nová řada převodníků vhodná pro bezpečnostní aplikace
PR electronics je světový výrobce převodníků, zobrazovacích jednotek a dalších modulárních elektronických přístrojů. Nová série převodníků – řada 4000 splňuje přísné požadavky na bezpečnost a spolehlivost obvodů. Přednáška se bude mj. zabývat spolehlivostí dle SIL a možnými aplikacemi do prostředí s nebezpečím výbuchu. Krátce bude představena i řada 5000.
Ing. Martin Lind, International Sales Manager, PR electronics A/S (DK)

13.00 - 13.40   Přestávka - oběd

13.40 - 14.30   Nové technologie pro zajištění spolehlivé úpravy vzorků a automatické kontroly platnosti on-line analytických měření v okruzích voda/pára
Problematika kontroly chemických režimů teplárenských a elektrárenských provozů. Představení moderních přístupů používaných při návrhu, realizaci a provozu on-line analytického monitoringu parovodního okruhu. Zvláštní pozornost bude věnována popisu spolehlivého řešení úpravy teploty a tlaku vzorků a také budou vysvětleny automatické diagnostické funkce ověření platnosti měřených hodnot používané v moderních analyzátorech. Budou uvedeny i konkrétní příklady využití jednotlivých měřených veličin pro regulaci chemického režimu parovodního okruhu a pro předcházení nebo včasnou indikaci nežádoucích provozních stavů a poruch technologie. Účel a přínos on-line monitoringu; Sledovaná místa parovodního okruhu a měřené parametry; Zásady při návrhu systému úpravy vzorků a on-line analýz; Moderní provozní analyzátory a jejich automatické diagnostické funkce; Vizualizace, archivace a vyhodnocení měřených hodnot.
Ing. Josef Pišan, TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.

14.30 - 15.30   Měření hladiny – moderní metody
Kontaktní a bezkontaktní metody procesního měření hladiny, principy bezkontaktního měření, výhody aplikací radarových snímačů, principy jejich instalace. Komunikace FIELDBUS.
Ing. Milan Goldmann,Sales Support Manager,Emerson Process Management


15.30 - 16.20   Projekční a inženýrské postupy v prostředí ACAD 3D (z pohledu zákazníka)
Projekční a inženýrské aktivity začínají formováním databáze údajů o předmětné elektrárně či jiném investičním celku. V dalším kroku je tato databáze použita jako základna pro formování projekčních celků typových sestav instrumentace a 3D modelů instalace. K tomu jsou využity typové postupy synchronizačního systému s databázemi a 3D objekty subdodavatelů a odběratele (příp. hlavního dodavatele strojní a stavební části). Zpětné koordinační výstupy na „ostatní“ profese jsou vítaným bonusem pro zákazníka. 3D modelování realizačních objektů instrumentace v prostoru strojních a stavebních dodávek umožňuje kontrolu individuálních prvků z hlediska kolizí, optimalizaci kabelových tras a vytvoření specifikací použitých komponent. Hlavně však poskytuje vizuální prezentaci výsledků projektu ve vztahu k zařízení elektrárny, potrubním trasám a stavebním konstrukcím.
zástupce Škoda Praha + Ing. Petr Janele – dodávky pro investiční celky JSP, s.r.o.SEKCE B – Nové technologie + workshopy a praktická část

9.30 - 10.35    Tlakové a teplotní spínače pro energetiku a průmysl
Tlakové a teplotní spínače vhodné zejména pro použití v energetice a těžkém průmyslu. Spínače série 100 (tlak, vakuum, diferenční tlak a teplota) jsou určeny pro méně náročné aplikace při dosažení příznivých cenových relací. Spínače série 120 jsou vhodné pro náročné bezpečnostní aplikace v průmyslových podmínkách.
Jan Fatek, United Electric Controls (USA) + technici JSP

10.35 - 10.50   Přestávka - coffee break


10.50-12.00   Ruční HART konfigurátor a komunikační interface pro převodníky a snímače vybavené
HART komunikací
Praktické předvedení a ukázky, možnost vyzkoušení a zodpovězení dotazů z této oblasti
Ing. Jaromír Janda, vedoucí vývoje elektro, JSP,s.r.o.

12.00 - 13.00   Bezpečné aplikace – workshop, odpovědi na dotazy (navazuje na přednášku v sekci A)
Diskuse a odpovědi na dotazy k nově vydaným normám a normám, které v této oblasti vyjdou v dohledné době.
Ing. Jan Pohludka, konzultant FTZÚ Radvance


13.00 - 13.40   Přestávka - oběd

13.40 - 14.30   Převodníky a další přístroje PR electronics – workshop (navazuje na přednášku v sekci A)
Praktické ukázky nové série převodníků – řada 4000 a řada 5000. Další praktické ukázky universálních přístrojů PRE.
Ing. Martin Lind, International Sales Manager, PR electronics A/S (DK) + technici JSP,s.r.o.

14.30 - 15.30   Analýza – workshop a praktické ukázky analyzátorů SWAN
Praktické předvedení analyzátoru SWAN Monitor AMI Deltacon Power. Diskuse nad konkrétními příklady využití jednotlivých analyzátorů a úpravy vzorku.
Ing. Josef Pišan, TECHNOPROCUR CZ, spol. s r.o.

15.30 - 16.20   Praktické ukázky výrobků JSP, metrologie, diskuse
Praktické ukázky snímačů teploty, převodníků, vysokoparametrových jímek, ventilových souprav, komunikační a konfigurační technika,… Diskuse a poradenství z oblasti měření a regulace
Technici a obchodníci JSP, s.r.o.