CZ > Nepřehlédněte > Aktuality > Komplexní řešení měření a regulace pro potravinářské aplikace od JSP

Komplexní řešení měření a regulace pro potravinářské aplikace od JSP

JSP se během svého, bezmála 30letého působení na trhu, podílela na řadě významných projektů v tuzemsku i zahraničí, a to zejména v energetickém sektoru. Její komplexní dodávky měřicí a regulační techniky jsou žádané i v dalších odvětvích průmyslu, i v potravinářství, kde JSP již zanechala nemalý počet úspěšných aplikací.

Společnost JSP je přední český výrobce a dodavatel v oblasti měření a regulace – přístrojů pro měření teploty, tlaku, hladiny, průtoku a tepla, systémů on-line chemické analýzy vody a páry, vážicích a dávkovacích systémů. Rozsáhlé portfolio procesní instrumentace doplňují ucelená řešení „na klíč“. V oblasti systémů kontroly a řízení JSP zajišťuje kompletní projekční práce, dodávky celých měřicích okruhů, služby vlastní akreditované kalibrační laboratoře, montáže, uvedení do provozu i následný servis. JSP je i významným integrátorem dodávek pro investiční celky nabízející plnohodnotný outsourcing služeb MaR.

JSP se během svého, bezmála 30letého působení na trhu, podílela na řadě významných projektů v tuzemsku i zahraničí, a to zejména v energetickém sektoru. Její komplexní dodávky měřicí a regulační techniky jsou žádané i v dalších odvětvích průmyslu, i v potravinářství, kde JSP již zanechala nemalý počet úspěšných aplikací, mezi které patří např.:

  • Obsazení 4 linek plošinovými vahami pro vážení těsta a tuku pro pekárenský komplex La Lorraine.
  • Měření teploty v procesu zpracování cukru a měření průtoku lihu v cukrovarech skupiny Tereos TTD.
  • Kompletní vybavení kalibrační laboratoře včetně proškolení a metodiky pro pivovary Plzeňský Prazdroj a Velkopopovický kozel.
  • A řada dalších instalací, např. v pivovarech Svijany a Radegast, mlékárnách Opočno, Madeta, Polabské mlékárny a dalších výrobců potravin.

Měření a regulace v potravinářství

Dnešní potravinářský průmysl je doslova protkán místy, kde je použití procesní instrumentace nezbytné. Ať už se jedná o skladování, dávkování surovin, tepelnou úpravu, fermentaci a další procesy, kterými produkty procházejí – všude je zapotřebí znát veličiny, jako je teplota, tlak, průtok, hladina nebo hmotnost, které s těmito procesy souvisí.

Přesná a spolehlivá instrumentace má proto přímý vliv na:

  • zvyšování kvality produktů a spolehlivosti procesu,
  • zlepšování bezpečnosti procesu,
  • zvyšování produkce,
  • zlepšování efektivity procesu – snižování nákladů.

Základní požadavky na procesní instrumentaci jsou v potravinářském průmyslu velmi specifické – největší důraz je kladen zejména na hygienu. Protože mohou být přístroje v přímém kontaktu s potravinami, je nutné, aby jejich materiál byl vhodný pro kontakt s nimi, a nemohl je kontaminovat (schválení FDA). Pouzdro přístrojů by nemělo vést ke zbytečnému usazování produktu na jeho částech. Ideální je hladké provedení bez zbytečných nerovností. Rovněž je důležitý vysoký stupeň krytí alespoň IP67. Přístroje by také měly vydržet CIP – Cleaning In Place, druh sanitace, při kterém se technologie oplachuje prostředky o teplotě až 120 °C. Z důvodu častého čištění procesní technologie je důležité rychlé a snadné vyjmutí a připojení přístroje – to nejlépe zajišťuje systém připojení Clamp.

Na základě těchto požadavků JSP nabízí řadu spolehlivých a kvalitních přístrojů pro měření a regulaci teploty, tlaku, průtoku a hladiny, schopných zastoupit nespočet aplikací v tomto odvětví průmyslu.

Komplexní dodávky JSP

Řešení JSP nemusí znamenat pouze dodávku komponent, ale i celkový návrh řešení aplikace na míru pro konkrétního zákazníka, včetně montáže, uvedení do provozu, kalibrace a následného servisu a služeb.

Pro další informace nebo specifikaci nabídky neváhejte kontaktovat naše specialisty technické podpory na poptavky@jsp.cz.