CZ > Nepřehlédněte > Aktuality > Rozšíření řady PR4000 o univerzální převodník AC/DC signálů - PR4179

Rozšíření řady PR4000 o univerzální převodník AC/DC signálů - PR4179

Řada PR4000 multifunkčních převodníků byla rozšířena o nový převodník PR4179 střídavého napětí nebo proudu. Na výstupu PR4179 je standardní stejnosměrný signál, který lze jednoduše měřit vaším řídicím systémem. Obvody PR4179 jsou galvanicky odděleny 2,3 kVST.. Více…


 

 

PR4179 s převodem střídavého napětí nebo proudu na standardní procesní signál je obzvláště užitečný v motorových aplikacích, kde je vyžadováno měření napětí nebo proudu motoru (buď přímo, nebo s proudovým transformátorem) z důvodu řízení, preventivní údržby nebo monitorování napájení a vedení.

Univerzální AC/DC převodník PR4179

 • Měří střídavé napěťové a proudové signály.
 • Aktivní nebo pasivní proudový výstup.
 • Nastavení převodníku, zobrazení procesních hodnot a diagnostika pomocí odnímatelného displeje 4501/4511.
 • Přesnost < 0,3 % z vybraného rozsahu.
 • Časová odezva < 0,75 s.
 • Univerzální napájecí napětí 21,6 až 253 VAC nebo 19,2 až 300 VDC.
 • 5 let záruka.
    

 
Aplikace

 • Rozsah 0 až 5 AAC RMS umožňuje přesné měření proudu transformátoru.
 • Rozsah 0 až 300 VAC RMS umožňuje přesné sledování napájecího napětí.
 • Převodník 4179  umožňuje mimo standardní vstupní rozsahy měřit i rozsahy nadefinované uživatelem.
 • Převod malých vstupních rozsahů střídavého proudu/napětí na široké bipolární nebo unipolární výstupy.
 • Zvýšení bezpečnosti a omezení výstupních hodnot díky nastavitelným mezním hodnotám vstupu.

 

Vlastnosti

 • Maximální přesnost a odolnost proti rušení díky použití nejnovějších analogových a digitálních technologií.
 • Možnost sledování výstupu (bezpečnostní zpětná vazba) volbou rozsahu S4…20 mA.
 • Proudový výstup může řídit zátěž až 800 Ohm s nastavitelnou odezvou 0,0 až 60,0 s.
 • Výjimečná stabilita proudového výstupu
  < 0,001 % rozsahu na 100 Ohm.
 • Splňuje kritéria NAMUR NE21 pro použití v náročném EMC prostředí a NAMUR NE43 pro snadnou detekci chyb na vstupu.
 • Každá jednotka má galvanicky oddělený vstup, výstup, napájení 2,3 kVAC.
 • Vynikající poměr signálu k šumu > 60 dB.
 • Velmi nízká spotřeba energie umožňuje montáž jednotek natěsno vedle sebe a to i při okolní teplotě 60 °C.
 

    Odkazy a dokumenty ke stažení: