Akademie měření a regulace

 

  • Akademie zaměřená na vzdělávání a výměnu zkušeností v oboru měření a regulace

  • Platforma pro pravidelné setkávání výrobců MaR, uživatelů MaR, akademické sféry a odborných médií

  • Šíření novinek, nové legislativy, nových poznatků a sdílení zkušeností

  • Témata akademie: měřené veličiny, kvalifikační předpoklady, teorie MaR a aplikace MaR

 

 

Posláním Akademie měření a regulace (AMAR) je rozvoj profesního vzdělávánívýměna zkušeností mezi výrobci, uživateli a akademickou sférou v oboru měření a regulace.

Během akcí akademie se účastníci  systematicky věnují jednotlivým měřeným veličinám (teplota, tlak, průtok, hladina,…) a oborům MaR (SIL, Ex,…) a to jak po teoretické stránce, tak i aplikační a praktické, včetně novinek v legislativě, novinek v sortimentu a trendů v oboru měření a regulace.

Vzdělávání v rámci akademie je primárně koncipováno s dvouletým cyklem. Během tohoto cyklu jsou postupně probírána hlavní témata z oboru MaR prostřednictvím seminářů, workshopůkonferencí.

Jedním z hlavních přínosů AMAR je profesní rozvoj všech účastníků a vzájemná výměna zkušeností z oboru MaR. Účast v AMAR je pro jednotlivce vhodným způsobem budování individuální pracovní kariéry. Pro zaměstnavatele je AMAR příležitostí jak dbát na profesní vzdělávání a zvyšování odborných dovedností svých zaměstnanců.